Finance

ZonMw: doelmatig werken levert zorg miljarden op

Uit de Quickscan Kostenbesparende projecten van ZonMw, waarin honderd projecten zijn doorgelicht, blijkt dat de zorg jaarlijks miljarden kan besparen zonder aan kwaliteit in te boeten als projecten landelijk uitgerold zouden worden. Kwaliteitsverbetering door doelmatig werken, terwijl diezelfde doelmatigheid ook bespaart op arbeidskosten.

Rationeel bezuinigen

“Wat we hiermee laten zien, is als je wilt bezuinigen, doe het dan zo rationeel mogelijk” zegt Henk Smid, directeur van ZonMw, de Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie. Smid bedoelt daarmee expliciet niet bezuinigen via de zogenaamde kaasschaafmethode. Onderzoek dat binnen de projecten is verricht, zorg voor verbeteringen in de kwaliteit van zorg tegen gelijkblijvende of geringere kosten.

Miljardenbesparing voor zorg

“Als we onze cijfers extrapoleren naar landelijk, dan gaat het om een paar miljard euro aan besparingen”, zegt Smid. Hij is voorzichtig in zijn uitspraken en wil een slag om de arm houden, want “dit is een quickscan, alles moet goed doorgerekend worden” voor hij precieze bedragen kan noemen. Hij wijst erop dat alle projecten innovaties in het werkveld betreffen. “De projecten zijn niet achter het bureau bedacht; het zijn allemaal praktijkprojecten in combinatie met gedegen wetenschappelijk onderzoek.”

Winst in arbeidstijd

De winst zit met name in besparing van arbeidstijd. “Maar het gaat om ook winst die je niet in geld kunt uitdrukken”, zegt Smid, zoals vermindering van menselijk leed. Als project dat er echt uitspringt qua kwaliteitsverbetering en kostenbesparing noemt de ZonMw-directeur het ziekenhuisproject pre-operatieve fysiotherapie. “Dit bespaart zo’n 35 miljoen euro op jaarbasis bij landelijke invoering. Daarbij scheelt het ook de helft minder aan sterfte- en ziektegevallen.” De winst die hier nog niet bij meegerekend is, zijn de kosten die hier vervolgens mee worden uitgespaard.

Bezuinigingsadviezen van ambtelijke werkgroepen

De directeur Financiële Economische Zaken (FEZ) van het ministerie van VWS gaf ZonMw afgelopen zomer opdracht tot dit onderzoek. Aanleiding was de instelling van de twintig ambtelijke werkgroepen die twintig procent reductie in de netto overheidsuitgaven moeten bewerkstelligen. Donderdag 1 april hebben zij het rapport met hun voorstellen uitgebracht. Als belangrijkste en meest ingrijpende optie komen de ambtenaren met bezuinigingen curatieve zorg (ziekenhuizen en huisartsen) waarin volgens hen 6,35 miljard euro kan worden. Meer doelmatigheid in de zorg, verhoging van het eigen risico naar 775 euro, een eigen bijdrage van 5 euro per huisartsbezoek en een beperking van het verzekerde pakket zijn daarvoor nodig. In de curatieve zorg gaat nu 33 miljard euro om.

Subsidie

ZonMw hoopt met de quickscan zowel de beleidsmakers aan te spreken als ‘het veld’ dat ermee aan het werk moet. Smid denkt dat er veel animo voor de projecten is, zeker nu er flink bezuinigd moet worden. ZonMw vervult een aanjaagfunctie bij de implementaties. De verhouding tussen investering en baten is zeer gunstig, volgens Smid: "Het komt er grofweg op neer dat met een klein deel aanjaaggeld, waarvoor wij subsidie verstrekken, er heel veel bezuinigd kan worden."

Voorbeeldproject

Zo kan de langdurige zorg bijvoorbeeld 307 miljoen euro op jaarbasis uitsparen door het project ‘Verzorgend wassen’, onderdeel van het programma Zorg voor Beter, invoeren van innovaties in de care, landelijk toe te passen. De patiënt ervaart het met een met een verzorgende lotion geïmpregneerd washandje als prettiger. De vloeistof vervliegt, waardoor afdrogen niet nodig is. Cliënten liggen minder lang bloot, voelden zich langer fris en zijn minder uitgeput door de wasbeurt. Voor verzorgend personeel is deze manier van werken ook minder belastend.

>> Skipr daily <<

Skipr daily brengt u elke ochtend voor 8:00 uur een overzicht van het meest actuele nieuws. Abonneer u gratis op deze dagelijkse e-mailnieuwsbrief. U kunt de Skipr daily personaliseren door zelf de voor u interessante rubrieken te kiezen.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top