ACTUEEL

'Dichterbij deed aangifte tegen uitzendkrachten wegens misbruik cliënten'

De politie is een onderzoek begonnen naar mishandeling en misbruik bij zorgstichting Dichterbij in het Limburgse Gennep. De stichting zegt zelf aangifte te hebben gedaan tegen een aantal uitzendkrachten. De situatie kwam afgelopen najaar aan het licht.

"Dichterbij heeft toen maatregelen genomen om de veiligheid van de cliënten en de kwaliteit van zorg te waarborgen. De samenwerking met het uitzendbureau dat voor Dichterbij werkzaam was, is direct beëindigd", aldus de mededeling. Verder wil Dichterbij niet op de affaire ingaan. De stichting "is in afwachting van de uitkomsten van het politieonderzoek".

De politiewoordvoerder zegt dat er meerdere aangiftes zijn gedaan, maar kan eveneens nog niets over de zaak zeggen. Volgens De Telegraaf heeft het misbruik van kinderen en jongvolwassenen mogelijk maandenlang geduurd. De mensen die naar de bewuste locatie gingen, konden vaak niet praten. Ze zouden zijn mishandeld door tijdelijk personeel, aldus de krant.

De gezondheidsinspectie is in november op de hoogte gebracht, maar kan ook geen inhoudelijke mededelingen doen. Dichterbij heeft de kwestie en de resultaten van eigen onderzoek naar de situatie destijds zelf bij de inspectie gemeld. Het eigen onderzoek voldeed aan de richtlijnen, wil de inspectie wel kwijt. (ANP)

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Hector Tengen

23 juli 2019

Dat ik het goed begrijp.
De eerste melding van de misstanden dateert van vorig jaar juni. Pas in het najaar heeft Dichterbij "de situatie hoog opgenomen” zo verklaren ze op hun website. Inmiddels leven we meer dan een jaar verder en is Dichterbij in afwachting van het politieonderzoek? Even, is dit serieus?
Het gaat hier om ernstige mishandeling, verwaarlozing en onzedelijke betasting van de kwetsbaarste mensen in onze samenleving, het gaat om een grote organisatie die de verantwoordelijkheid draagt voor de verzorging van ca. 3000 gehandicapte mensen en die hiervoor 220 miljoen euro aan belastinggelden beschikbaar heeft.
Ondertussen maakt het bestuur van deze instelling tot gisteren zelf geen enkele melding over de misstanden, nog op hun website, nog in het jaarverslag over 2018 (apart), en moeten we ons als samenleving gerustgesteld voelen met het feit dat de instelling de samenwerking met het uitzendbureau heeft opgezegd (waarmee de daders dus in de gelegenheid worden gesteld om elders in alle vrijheid nog meer slachteroffers te maken)?
Uit het jaarverslag volgt dat de misstanden geen punt van agenda zijn geweest voor de RvT? Was de RvT niet op de hoogte of hebben de toezichthouders er eveneens moedwillig voor gekozen om de misstanden onder het tapijt te houden? Knap staaltje governance en allemaal serieus aan de hand in ons welvarende land.
Aangezien we ons als samenleving fors inspannen om de gehandicaptenzorg te financieren (de verzorging van 1 gehandicapte kost de samenleving gemiddeld ca. 80K/jr wat equivalent is aan de belastinggelden van 5 modale gezinnen), is enige duidelijkheid omtrent de gang van zaken toch wel gerechtvaardigd.
Hierbij dan ook een aantal simpele doch prangende vragen:
• Zitten de daders inmiddels veilig achter slot en grendel?
• Welke maatregelen zijn getroffen tegen de verantwoordelijke managers, directieleden en bestuurders?
• Hoe is het met nu de slachtoffers en hun familie?
Misschien dat de verantwoordelijk bestuurders ons hier nu dan toch enig antwoord op kunnen geven?
Alvast hartelijk dank.
Mijn naam is Hector Tengen en ik ben voor rechtvaardigheid.

Top