Vastgoed

Verscherpt toezicht op woonzorgcentrum van Charim

De gezondheidsinspectie heeft woonzorgcentrum Amandelhof in Zeist onder verscherpt toezicht gesteld. Ze heeft zorgen over de veiligheid van de zorg voor de ongeveer 130 senioren die er wonen, van wie er een aantal kampt met dementie.

De zorgverleners van Amandelhof, onderdeel van Zorggroep Charim, zijn niet altijd deskundig genoeg en ook onvoldoende op de hoogte van de behoeften van de cliënten. Verder wisselt het personeel op de afdelingen voor mensen met dementie nogal vaak. De inspectie heeft ook "onvoldoende vertrouwen in de wijze waarop het bestuur de kwaliteit en veiligheid van zorg stimuleert".

Het bestuur is zich volgens de inspectie wel bewust van de tekortkomingen en probeert de situatie al enige tijd te verbeteren. De inspectie wil niettemin extra druk op de ketel, temeer omdat Amandelhof de afdeling met verpleeghuiszorg uit wil breiden.

Verbeterprogramma

Charim laat in een reactie weten dat de twee afdelingen voor psychogeriatrie (PG) van woonzorgcentrum Amandelhof in Zeist de komende maanden worden afgebouwd. Vervolgens zal de locatie een opknapbeurt krijgen en worden de PG-afdelingen opnieuw opgebouwd.

"Sinds vorig jaar weten we, dat de zorg op de PG-units beter moet en kan", reageert Henk de Waard, directeur Zorg. "We zijn toen al een verbeterprogramma gestart. De inspectie geeft in haar rapport aan, dat de aandacht voor de cliënt, de zelfregie van de cliënt, het op orde zijn van de dossiers en de deskundigheid van medewerkers tekortschiet en vindt dat er beter gestuurd moet worden op kwaliteit en veiligheid. Ook de huisvesting behoefde verbetering."

Al langer zijn er plannen om Amandelhof te revitaliseren. In een tijdelijke verhuizing van de cliënten om het gebouw op te kunnen knappen, was al voorzien. De Waard: "We hebben de verhuizing van de cliënten op de PG-units nu vervroegd, zodat gestart kon worden met de afbouw van deze afdelingen. Het gaat om 24 cliënten." (ANP/Skipr)

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top