ACTUEEL

ACM: afspraken maken mag, maar niet over tarieven

ACM: afspraken maken mag, maar niet over tarieven

Afspraken maken om de juiste zorg op de juiste plek te realiseren mag, ook als deze afspraken eigenlijk in strijd zijn met de mededingingswet. De ACM zal geen boetes uitdelen als deze afspraken de kwaliteit van zorg aantoonbaar ten goede komen.

Dit heeft de ACM vrijdag bekend gemaakt in een concept van de leidraad voor samenwerking in het kader van Juiste Zorg Op de Juiste Plek (JZOJP). Met de slogan van het kabinet wordt verplaatsing van zorg van de tweede naar de eerste lijn en van de zorginstelling naar bij de patiënt thuis bedoeld. Het doel is om de zorg efficiënter, dichterbij de patiënt en goedkoper te organiseren.

Afspraken om zorg te verplaatsen binnen een regio moeten openbaar worden gemaakt in een plan over zorgaanbod. Naast de betrokken zorgaanbieders moeten ook de zorginkopers van gemeenten en zorgverzekeraars, alsook patiëntenorganisaties bij het maken van de afspraken worden betrokken. Als aan deze eisen wordt voldaan, ziet de Autoriteit Consument en Markt (ACM) geen problemen met regionale samenwerking in het kader van 'de juiste zorg op de juiste plek', ofwel substitutie.

Mededingingswet

De verplaatsing van zorg vereist een zekere coördinatie binnen de regio. Zorgaanbieders zijn echter huiverig voor al te vergaande samenwerkingen, omdat die mogelijk in overtreding van de Mededingingswet zouden zijn. Marktmeester ACM kreeg daar dan ook veel vragen over.

Met de (concept) leidraad wil de ACM het veld duidelijkheid geven over wat wel en niet mag in het kader van regionale verplaatsing van zorg en in welke gevallen de marktwaakhond handhavend zal optreden. "Afspraken tussen zorginstellingen en zorgverzekeraars over het verplaatsen van zorg in het kader van de ‘Juiste Zorg op de Juiste Plek’ kunnen in strijd zijn met de Mededingingswet. De ACM zal echter voor dergelijke afspraken geen boetes opleggen als wordt voldaan aan een aantal voorwaarden", aldus de marktwaakhond.

Transparantie en het betrekken van alle stakeholders in het veld zijn belangrijke voorwaarden uit de leidraad. Zolang aan deze voorwaarden wordt voldaan, hoeven samenwerkende zorgpartijen niet te vrezen voor boetes.

Tarieven

Zorgverzekeraars mogen dus ook samenwerken om de verplaatsing van zorg te realiseren, maar ook hier geldt: afspraken moeten goed zijn onderbouwd en gedocumenteerd. Afspraken tussen zorgverzekeraars over tarieven van de in te kopen zorg, acht de ACM niet noodzakelijk om de afgesproken verplaatsing te realiseren.

Consultatie

De ACM wil op deze manier waarborgen dat de verplaatsing van de zorg daadwerkelijk bijdraagt aan de kwaliteit, de betaalbaarheid en de toegankelijkheid van de zorg. Het gaat vooralsnog om een conceptversie van de leidraad, die nog openstaat voor inbreng van het veld. De ACM roept zorgverzekeraars, zorginstellingen, patiëntenorganisaties en andere belangstellenden op om tijdens de consultatieronde deze zomer te reageren op het concept. Naar verwachting zal de ACM de consultatie in het najaar afronden en met een definitieve versie komen.

Kabinetsbeleid

De leidraad ondersteunt het kabinetsbeleid op het gebied van verplaatsing van zorg. Minister De Jonge kondigde de actie van de ACM in juni al aan in een brief aan de Tweede Kamer over de voortgang van het project Juiste Zorg Op de Juiste Brief.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top