Gastvrijheid

Duurzame en gezonde voeding moet 'nieuwe normaal' worden in de zorg

Gezonde en duurzame voeding als het 'nieuwe normaal' in de zorg. Met die ambitie starten verschillende organisaties binnenkort initiatieven voor chefs, managers en bestuurders in de zorg.

Eerder dit jaar bleek tijdens de bijeenkomst 'Pact voor de Ouderenzorg: Aandacht voor voeding' een groot animo bij verpleeghuisorganisaties om hun voedingsaanbod te verbeteren. Vanuit het Pact voor de Ouderenzorg wil het ministerie van VWS partijen met ambitie verbinden.

Met het initiatief van de actieleernetwerken 'Voeding in de Zorg' wil het ministerie de stap van goede ideeën naar de praktijk stimuleren. De thema’s van deze netwerken, met de stichting Eten+Welzijn als regievoerder, zijn: ‘Smakelijk eten voor complexe doelgroep’, ‘Verpleeghuis met hart voor de wijk’ en ‘Maaltijdorganisatie binnen woongroepen’.

Green deal

In het verlengde hiervan starten Stichting Eten+Welzijn en Platform Patiënt en Voeding het programma ‘Verduurzaming voedings- en voedselbeleid’. Het programma beoogt de kennis over de gezondheids- en milieueffecten te vergroten. Naast gezonde, moet ook duurzame voeding de norm worden.

Drie activiteiten staan centraal in het programma: het organiseren van jaarlijkse regionale duurzaamheidstafels voor zorgbestuurders, het opstarten van lerende netwerken tussen managers, cliënten en experts, en het uitgeven van verhaallijnen waarbij (cliënt)ervaring, kennis en toepassing in beeld worden gebracht.  


0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top