ACTUEEL

‘VGZ ruilt keuzevrijheid in voor financiële belangen’

Zorgverzekeraar VGZ vroeg begin deze maand Rotterdamse huisartsen geen patiënten meer door te verwijzen naar het Ikazia Ziekenhuis. In een opiniebijdrage in het NRC reageert Mark van Houdenhoven, CEO van de Sint Maartenskliniek en bijzonder hoogleraar Economische bedrijfsvoering in de gezondheidszorg hierop. 'Contractbreuk', zo stelt hij.

Alleen spoedbehandelingen, bevallingen en zorg van verzekerden die reeds in behandeling zijn in het Ikazia, worden nog vergoed door VGZ. Reden: het ziekenhuis levert volgens VGZ te veel zorg en zit daardoor al aan het budget-plafond. Van Houdenhoven vindt dat de keuzevrijheid van de patiënt niet mag worden ingeruild voor financiële belangen, zo valt te lezen in het NRC.

Knelpunten

Van Houdenhoven onderhandelt al jaren met zorgverzekeraars, waaronder ook VGZ. Hij ervaart steeds weer knelpunten bij het sturen van patiëntstromen naar gespecialiseerde zorginstellingen op basis van complexe zorg. Patiënten worden volgens hem niet op basis van specialistische zorg, kwaliteit en innovatie over de instellingen verdeeld. Maar wanneer het om geld gaat, zoals bij Ikazia, kunnen patiënten bij VGZ blijkbaar wel doorgestuurd worden, zo stelt Van Houdenhoven in het dagblad.

Kwaliteit

Van Houdenhoven vindt dan ook dat de discussie moet gaan over kwaliteit van zorg en menselijke belangen, in plaats van financiële belangen. ‘Nergens heb ik gelezen dat het Ikazia Ziekenhuis kwalitatief mindere zorg levert of een te hoge prijs rekent. Als dat zo zou zijn, had er geen contract moeten worden gesloten. Het gaat dus om een puur financieel vraagstuk.’

Plafonds

Zorgverzekeraars hebben voor de Sint Maartenskliniek geen budgetplafonds gesteld voor specifieke behandelingen. Dat maakt het mogelijk om meer patiënten te behandelen.  Er moet volgens Van Houdenhoven echter ook voldoende ruimte zijn voor innovatie, groei en kwaliteitsverbeteringen binnen de afgesproken plafonds. Is deze ruimte er niet, dan zal dat volgens de CEO leiden tot stilstand.

Keuzevrijheid

Ikazia stelt in een online handleiding voor VGZ-verzekerden dat de zorgverzekeraar haar verzekerden op deze manier vrije ziekenhuiskeuze en vrije artsenkeuze ontzegt. Om meer bestedingsruimte te creëren, had VGZ er ook voor kunnen kiezen het Ikazia tegemoet komen door het budgetplafond voor de andere ziekenhuizen in de regio te verlagen. Daarmee wordt de keuze van de patiënt volgens Van Houdenhoven leidend. Ook nemen de kosten in de regio daarmee niet toe.

Voor de regio Rotterdam had VGZ ook kunnen erkennen dat de groei van de zorgvraag verkeerd is ingeschat. Door daar verantwoordelijkheid in te nemen, kan VGZ een deel van de extra kosten zelf betalen. Ook daarmee blijft de keuzevrijheid van de patiënt leidend en dit past volgens Van Houdenhoven ook bij de inzet op meer samenwerking. Echter, de keuzevrijheid is secundair geworden, door de keuze die VGZ heeft gemaakt, aldus de CEO.

4 Reacties

om een reactie achter te laten

Praktijkmens

1 augustus 2019

Altijd weer bijzonder hoe het werkt met zorgverzekeringen: het hele jaar door vinden wij als consumerende verzekerden dat geld geen rol mag spelen, alles moet kunnen, alles moet betaald worden, totdat..... inderdaad totdat de premie bekend wordt. Dan willen we zélf niet meer betalen en willen voor een dubbeltje op de 1e rang. We lijken wel Hollanders!

Analist

1 augustus 2019

Het verlagen van plafonds van andere aanbieders om Ikazia tegemoet te komen, wat kortzichtig zeg. Ik neem aan dat deze CEO van een zorgaanbieder zelf wel begrijpt dat er geen zorgaanbieder is die iets van zijn plafond gaat inleveren om dit ziekenhuis (of eigenlijk de patiënt) tegemoet te komen.

Andere aanbieders dan Ikazia, die nog wel ruimte hebben, leveren ook goede zorg. Dat VGZ ermee bezig moet om meer in te kopen bij Ikazia voor volgend jaar als zij daadwerkelijk meer kwaliteit leveren, lijkt me logisch en zal ook vast gebeuren. Maar voor nu zijn de patiënten zijn ook bij andere aanbieders gewoon in goede handen.

Het probleem is juist dat we vinden dat we zelf alle keuze mogen hebben. Zorg is geen direct recht, maar een privilege. En dat vergeten we hier in NL nog wel eens.

H hor

4 augustus 2019

Het is een verkeerd signaal om enkel de zorg te betalen vanuit kwaliteits- en innovatie oogpunt. Kosten zullen hierdoor absurd stijgen. Zorginstellingen en ziekenhuizen spreken met de verzekeraars deze omzetplafonds af. Aan hen is het dan de kunst om met dit budget zorg, innovatie en goede kwaliteit te leveren. Als ze dit niet kunnen is hun bedrijfsvoering verkeerd. Daarnaast verdienen de (vrijgevestigde) specialisten in deze instellingen gigantisch veel, te veel. Instellingen doe hier iets aan.

Analist

7 augustus 2019

Helemaal eens met de reactie van 'Analist'

Top