ACTUEEL

Samenwerking ten behoeve van ouderen met psychische problemen

Verschillende Friese zorg- en welzijnsorganisaties gaan samenwerken om thuiswonende ouderen met psychische problemen beter te kunnen begeleiden. Ze willen elkaars deskundigheid gebruiken en maatwerk bieden bij complexe zorgvragen en/of probleemgedrag van ouderen.

Het project 'Samenwerken voor ouderen met psychische problemen' is opgezet voor ouderern met psychische problemen en somatische of cognitieve problemen. Het doel is tweeledig: het samenwerkingsnetwerk wil ouderen met psychische problemen bij bijzonder gedrag of eenzaamheid begeleiden en samenwerking en verbinding realiseren tussen medewerkers van verschillende organisaties van het netwerk. 

Betrokken partijen zijn Noorderbreedte, Thuiszorg Het Friese Land, Van Andel Ouderenpsychiatrie, Amaryllis, Huisartsenpraktijk Aldlân, ROS Friesland en NHL Stenden Hogeschool. Naast cliënten en cliëntvertegenwoordigers worden ook studenten en toekomstige zorgmedewerkers betrokken bij het initiatief. 

Het netwerk krijgt financiële steun van ZonMw om het zorgnetwerk uit te breiden en rechtstreeks te benutten voor medewerkers en cliënten. 

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top