Tech

Utrechtse apotheken en zorg kiezen één toedienregistratiesysteem

Veertig zorginstellingen en apotheken in de regio Utrecht kiezen voor één elektronisch toedienregistratiesysteem. Stoppen met papieren toedienlijsten en kiezen voor één uniforme werkwijze moet leiden tot efficiënter werken, heldere communicatie binnen de medicatieketen en verbeterde medicatieveiligheid, aldus de samenwerkende partijen.

Zorgaanbieder Careyn en de Coöperatie Apotheken in Utrecht (CAU) startten in april 2018 pilots met diverse leveranciers om de mogelijkheden van elektronische toedienregistratie te onderzoeken. De apothekers vonden het belangrijk dat de apotheek de toedienlijst op patiëntniveau kan aanbieden aan de thuiszorg en dat het systeem realtime inzicht geeft in het actuele medicatiegebruik. Ook moest de oplossing onafhankelijk functioneren van de groothandel en moest het gebruik zo min mogelijk werk opleveren.

"Door een koppeling tussen de Medicatie Controle App en het apotheekinformatiesysteem is er altijd een actuele toedienlijst van de cliënt beschikbaar", stellen de samenwerkende partijen. "Bovendien wordt risicovolle medicatie dubbel gecontroleerd, is bijsluiterinformatie in de app beschikbaar en kunnen zorgmedewerker en apotheker gemakkelijk met elkaar communiceren. Als gevolg hiervan neemt de medicatieveiligheid toe en verbetert de samenwerking tussen zorgaanbieders en apotheken in deze regio."

Andere zorginstellingen in Utrecht stad volgden de ervaringen bij Careyn en de CAU-apotheken op de voet. Drie zijn reeds gestart, twee zijn op dit moment met de leverancier van de app in gesprek over de start. In de loop van 2019 zullen ook de huisartsen in Utrecht de gelegenheid krijgen om deel te nemen.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top