HRM

'Aanpassing regels verpleegkundigen zinloos'

Patiënten hebben niks aan het wetsvoorstel van minister Bruno Bruins van Medische Zorg om verpleegkundigen op de werkvloer in te delen in twee verschillende groepen. Armand Girbes, hoogleraar intensive care geneeskunde in het VUmc, ziet alleen maar nadelen. "Of minister Bruins begrijpt niet hoe dit uitwerkt op de werkvloer of hij luistert naar de verkeerde mensen", zegt Girbes in een interview met vakblad Zorgvisie.

Bruins wil met de nieuwe wet BIG II twee registers voor verpleegkundigen maken, een voor hbo-opgeleide en een voor verpleegkundigen met een mbo-opleiding. Daarbij wordt voor voor de hbo'ers een nieuwe functie gecreëerd: 'regieverpleegkundige'. Maar hbo-verpleegkundigen die vóór 2012 hun diploma hebben behaald, moeten zich laten bijscholen als ze regieverpleegkundige willen worden. Dat betekent dat mogelijk tienduizenden ervaren verpleegkundigen extra scholing zouden moeten gaan volgen.

Het wetsvoorstel leidde meteen tot grote onrust bij verpleegkundigen in ziekenhuizen. "De wet zorgt nu voor verdeeldheid op de werkvloer. Ik vind het onvoorstelbaar dat je een hele beroepsgroep zo koeioneert. Het plan is een paar jaar geleden bedacht. Maar nu jaag je er een hele groep verpleegkundigen mee weg", aldus Girbes. Het huidige systeem van bijscholen functioneert volgens hem "uitstekend".

Girbes begrijpt ook niet dat verpleegkundigen zo weinig steun krijgen van specialisten in het ziekenhuis. "Stel nu dat medisch specialisten die niet gepromoveerd zijn te horen krijgen dat ze hun vak niet meer mogen uitoefenen. Dat ze eerst aanvullende cursussen moeten doen. Dan zou het ziekenhuis te klein zijn. Specialisten en ziekenhuizen schitteren door afwezigheid in het publieke debat", zegt de hoogleraar tegen Zorgvisie. (ANP)

6 Reacties

om een reactie achter te laten

Rob

8 augustus 2019


Helemaal mee eens dat het nutteloos is een onderscheid te maken. Laten we liever kijken naar de slechte financiële vergoedingen, de altijd grote druk op de ketel,matige waarderingen en de doorgeschoten regelgeving. De briljante actie van het V&VN met de wet Big 2 veroorzaakt alleen maar onrust. V&VN kijkt teveel in hun eigen straatje. Hoezo wordt je als Mbo verpleegkundige of inservice verpleegkundige als volwaardig gezien. Na 25 jaar verpleegkundige te zijn is het een klap in het gezicht. Maar ook al wil je iets ander binnen de zorg gaan doen dan kan je dit ook niet doen. De doorstroming van MBO geriatrisch verpleegkundige naar de opleidingen Casemanager dementie is ook afgesloten omdat het V&VN bepaald heeft dat de toelatingseisen voor de opleiding casemanager minimaal HBO-V moet zijn.
Assessment of een EVC trajecten welke gestimuleerd wordt door de overheid gaan ze aan voorbij. Dit ondanks de krappe en schijnende arbeidsmarkt in de gezondheidszorg.
Daarnaast heeft de Tweede Kamer op 12 maart 2019 ingestemd met een motie van het CDA om de zogeheten verwantschapseisen te schrappen. Dit om Mbo’ers met een niveau-4-diploma weer te laten doorstromen naar de HBO, ongeacht de richting van hun vooropleiding. Maar ook hier gaan het V&VN voorbij aan de regelgeving die geldend is in Nederland.

Monique van Doorn

9 augustus 2019

Zinloos en niet van deze tijd, https://www.linkedin.com/pulse/wetsvoorstel-big-ii-niet-van-deze-tijd-monique-van-doorn/.

tineke van iwaarden

9 augustus 2019

Het is gewoon een geplande bezuinigings operatie omdat de zorg te duur is en het beschikbare geld verkeerd verdeelt word, en de grootste uitgave s zijn de personeelskosten.
Goed dat verpleegkundigen in verzet komen tegen deze maatregel!

Roland Bal

9 augustus 2019

Bijzondere interventie van Girbes, zeker nu de verpleegkundigen uit de UMCs juist voorstander zijn van verdere functiedifferentiatie. Ook bijzonder dat hij zich (net als veel anderen overigens) ook niet meent te hoeven baseren op de literatuur of op ervaringen in de landen om ons heen. Er is veel te zeggen over BIG2 maar de nuance zoeken zou een goede zijn.

Wim Verest

9 augustus 2019

Eens met Armand Girbes. Vergelijk bijvoorbeeld ook de ontwikkeling van de eisen aan huisartsen in de afgelopen decennia: van vrijwel automatisch huisarts na diplomering van de artsenstudie via steeds langere opleidingen (eerst 1, toen 2, uiteindelijk 4 jaren): het bleven allemaal huisartsen. Monique van Doorn levert in haar column ook interessante en terechte constateringen. En voor Roland Bal: functiedifferentiatie en opleidingendifferentiatie is helemaal prima, maar het BIG-register is een beroepenregister, geen functieregister en daarom is wetsaanpassing in deze volstrekt overbodig. Sterker nog: die schept alleen maar verwarring!

Peter Koopman

11 augustus 2019

Verpleegkundigen werken deels in algemene ziekenhuizen en UMC’s; een heel beperkt deel op de IC, SEH of ambulance. Naar mijn mening gaat de ergenis onder verpleegkundigen over een verwacht negatief effect op hun huidige arbeidsovereenkomst met de zorginstelling en over het civiel effect van hun nascholing, cq profielopleiding. En ook, door de ongelukkige keuze van de nieuwe wettelijk beschermde titel “regie”-verpleegkundige, over nieuwe hiërarchische verhoudingen op de werkvloer. De werkgevers (BOZ, NVZ, NFU) zijn tot op heden oorverdovend stil in hun reactie. Dit terwijl FUNCTIEdifferentiatie toch op hun bord ligt! De wet BIG regelt voor een aantal beroepen in art.3 één basisberoep en nu ligt er voor verpleegkundigen het voorstel om twee basisberoepen te gaan beschermen ( titel, tuchtrecht ) ten behoeve van de kwaliteit van de patiëntenzorg. “Functies” zijn een zaak van werknemers en werkgevers ( CAO, uitvoering per zorgorganisatie ) en beroepen zijn een zaak van zorgprofessionals ( VenVn, ICN ), patiëntenverenigingen opleidingen (OCW, particulieren als CZO, LOI, NCOI enz.), ( Niveaubepalers NLQF, EVC uitvoerders) en systeemverantwoordelijke nationale overheid (VWS, EU). De dokters (KNMG) hebben op eigen titel naast de wettelijke BIGkaders de nascholing ( na de basisopleiding tot arts ) breed georganiseerd en bijvoorbeeld profielopleidingen ( SEH arts bijv. ) erkend en er zijn inmiddels vele ( te veel?) geneeskundig specialismen ontstaan. In de verpleegkundige wereld is het wonderlijk dat een wettelijke regeling nodig is om reeds algemeen bekende onderscheiden ( start met mbo of start met hbo ) in de praktijk vorm te geven. Er is geen weerstand tegen functiedifferentiatie in deze beroepsgroep. Het gaat im het erkennen van de verworven vakkennis na de startkwalificatie als verpleegkundige. En vooral om erkenning van de buitengewone vakkennis van de inservice A,B en Z-verpleegkundigen. Niet om dat wat aanverwante beroepen ervan vinden, maar wat de eigen beroepsgroep ervan vindt!

Top