ACTUEEL

Strijders voor vrije artsenkeuze vangen weer bot bij NZa

Strijders voor vrije artsenkeuze vangen weer bot bij NZa

Opnieuw een tegenslag voor Stichting Zorghuis, die zorgverzekeraars aanspreekt op de vrije artsenkeuze. De stichting had een bezwaar aangetekend tegen een onderzoek van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) naar de vergoeding van ongecontracteerde zorg. De zorgautoriteit heeft dat bezwaar ongegrond verklaard.

Stichting Zorghuis maakte begin 2018 een melding bij de NZa over de vergoedingen door zorgverzekeraars aan niet-gecontracteerde aanbieders. Zorgverzekeraars zouden niet-gecontracteerde zorg veel minder vergoeden dan ze zelf zeggen, zo stelde Stichting Zorghuis destijds. In bijna elke naturapolis staat dat ze tot 75 procent van de gemiddelde gecontracteerde tarieven betalen, maar in werkelijkheid kan dat tientallen procenten lager zijn. Dat zou volgens de stichting komen doordat verzekeraars zich zouden baseren op de laagste tarieven.

Fysiotherapie en ggz

Naar aanleiding van de melding van Stichting Zorghuis deed de NZa onderzoek bij zes van de tien zorgverzekeraars. Het onderzoek van de zorgautoriteit richtte zich op declaraties voor geestelijke gezondheidszorg en fysiotherapie, twee beroepsgroepen waarvan Stichting Zorghuis aangaf dat er in de periode 2013-2017 grote verschillen te zien waren tussen wat de zorgverzekeraars in hun polissen stelden en wat ze vergoedden.

Vergoeding voldeed 

De NZa concludeerde uit het onderzoek dat zorgverzekeraars voor zorg door ongecontracteerde zorgaanbieders een vergoeding betalen conform hun polisvoorwaarden. "De vergoeding van ggz voldeed bij alle zorgverzekeraars aan de polisvoorwaarden. Alleen bij zorg door niet-gecontracteerde fysiotherapeuten bleken VGZ en Zilveren Kruis de vergoeding niet exact volgens te polisvoorwaarden te berekenen", stelt de NZa. "De financiële consequenties hiervan waren over het algemeen beperkt en pakten niet alleen negatief, maar in een aantal gevallen ook positief uit voor de verzekerden. De NZa heeft VGZ en Zilveren Kruis hierop aangesproken en de zorgverzekeraars hebben hun werkwijze aangepast."

Bezwaarprocedure

Stichting Zorghuis liet het hier echter  niet bij zitten en voerde in een bezwaarprocedure aan dat het onderzoek van de NZa niet klopt. Uit het eigen onderzoek van de stichting zou blijken dat zorgverzekeraars wel degelijk afwijken van hun eigen polisvoorwaarden. De zorgautoriteit stelt in haar besluit dat het onderzoek van de stichting gebreken kent. De stichting heeft namelijk geen beschikking over bepaalde gegevens en heeft daarom gebruik gemaakt van fictieve gegevens (zoals tarieflijsten van restitutiepolissen). Ook heeft Stichting Zorghuis geen beschikking over alle door de zorgverzekeraars afgesloten contractenvarianten, de aantallen waarin deze zijn afgesloten en de door de zorgverzekeraars verstrekte vergoedingen. "Dit maakt dat het onderzoek van bezwaarde tot niet betrouwbare onderzoeksresultaten heeft geleid en om die reden niet kan dienen ter weerlegging van het door de NZa uitgevoerde onderzoek", aldus de zorgautoriteit.

Hinderpaal

Verder voerde Stichting Zorghuis aan dat de NZa geen rekening houdt met de uitspraak van de Hoge Raad dat vergoedingen geen hinderpaal mogen vormen voor mensen om te kiezen voor een ongecontracteerde zorgverlener. De NZa heeft inderdaad niet onderzocht of de vergoedingen aan dit criterium voldeden, maar stelt dat dit ook niet de aanleiding voor de melding van Stichting Zorghuis en het daaropvolgende onderzoek was.

Ook zou de zorgautoriteit zelf verschillende standpunten hebben ingenomen over wat een marktconform tarief is. De motiveringvan de NZa dat de fout per saldo in het voordeel van de verzekerde zou zijn, begrijpt de stichting niet. Het gaat om zorgaanspraak van verschillende verzekerden waarbij wellicht de ene verzekerde voordeliger uit zou kunnen zijn, maar daar heeft de andere verzekerde geen voordeel van, zo voerde de stichting aan.

In reactie op dit laatste bezwaar stelt de NZa dat zij geen ander doel dan het geleden nadeel van alle verzekerden samen en daarmee ook het (eventuele) voordeel voor de betreffende zorgverzekeraar in kaart te brengen. "Vanzelfsprekend bedoelde de NZa hier niet mee aan te geven dat daarmee een individuele verzekerde geen schade heeft ondervonden van de fout", aldus de zorgautoriteit.

Eerder melding

Het was niet de eerste keer dat Stichting Zorghuis  aan de bel trok over het beleid van zorgverzekeraars met betrekking tot niet-gecontracteerde zorg. In 2016 daagde de stichting zorgverzekeraars vanwege budgetpolissen. Onduidelijk voorwaarden in budget- en naturapolissen van de grote zorgverzekeraars zouden verhullen dat zij veel te lage vergoedingen gaven voor ongecontracteerde zorg. In 2017 deed de stichting een handhavingsverzoek aan de NZa omdat de zorgverzekeraars de vrije artsenkeuze zouden belemmeren. Ook toen zag de NZa geen aanleiding om breed op te treden. Alleen CZ werd gevraagd om bepaalde informatie duidelijk op de website te tonen.

4 Reacties

om een reactie achter te laten

Koos Dirkse

8 augustus 2019

Natuurlijk treedt de NZA niet op! Vriendjespolitiek.Als er één instantie zwaar overbodig is en averechts in de zorg werkt, is het de miljoenenkostende NZA! Opheffen!

Herman Suichies

8 augustus 2019

De NZa die zijn eigen beleid moet beoordelen bij het behandelen van een bezwaar. Ik heb ze nog nooit kunnen betrappen op een toegekend bezwaar. De slager en zijn eigen vlees. De stap moet echter altijd gezet worden alvorens je naar de rechter kunt stappen. Een zinloze exercitie dus van een inderdaad zinloze organisatie.

Arne van Oranje

9 augustus 2019

De NZa zal het de zorgverzekeraars nooit moeilijk maken, mede vanwege de grote hiaten in het zorgstelsel opgetuigd in 2006. Het zorgstelsel is bedacht met de grootst mogelijke vrijheid voor de zorgverzekeraars om de marktwerking uit te voeren en 'ombuigingen' op te leggen aan de zorg.

De NZa is een tandeloze tijger met een zeer beperkt mandaat en dat weten ze. Verwacht geen steun als zorgaanbieders van deze 'autoriteit', daarvoor moet je als zorgaanbieder naar de rechter toe.

En dat is ook wat we veel doen sinds 2014, met wisselend succes.

E.Kriek

10 augustus 2019

De NZA is een instelling die handelt in strijd met de wet.
Structureel.
Zonder verplichting om zich te verantwoorden.
Gesteund door politiek en geld.
Ik zou als NZA ook tevreden achterover leunen, en nog een sigaar opsteken. En hard lachen om diegenen die het hebben over een " moreel kompas" . Ik zou antwoorden " dat de NZA zich niet herkent in kritiek van zorgverleners" .
Ik zou kritische zorgverleners isoleren, en neutraliseren, door te stellen " dat ze een bekende zijn van de NZA vanwege hun ongezouten kritiek" .
Ik zou niet antwoorden op bezorgde mails ( communicatie beschikbaar voor geinteresseerden) .
Nederland, de zorg anno 2019.
Trek uw eigen conclusies.

Top