ACTUEEL

Protest voor 'volwaardig ziekenhuis' in Lelystad

Er komt een demonstratie voor de terugkeer van 24 uurs spoedeisende hulp en acute verloskunde in Lelystad. De actie is een initiatief van de SP.

Sinds het faillissement van het MC IJselmeerziekenhuis is Lelystad verstoken van acute verloskunde en spoedeisende hulp (SEH). In het rapport Toekomstverkenning zorg in Flevoland, opgesteld in opdracht van het ministerie, staat dat Flevoland "niet moet streven naar herstel van de situatie zoals die voor het faillissement was". Voorts schrijven de onderzoekers: "Dit betekent dat we adviseren om de SEH en de acute verloskunde niet te heropenen in Lelystad. Niet op de korte en ook niet op de lange termijn."

In plaats daarvan zou het raadzaam zijn de ambulancezorg beter te organiseren, zodat spoedgevallen tijdig naar het juiste ziekenhuis worden gebracht. Om het gebrek aan acute geboortezorg op te vangen zou betere samenwerking en het openen van een bevalkamer volstaan, zo staat in het rapport.

'Te absurd voor woorden'

De SP noemt dat vooruitzicht "te absurd voor woorden" en stelt dat er, als het advies wordt opgevolgd, geen sprake is van een volwaardig ziekenhuis in Lelystad. De partij eist de terugkeer van zowel de SEH als de acute geboortezorg. Om die eis kracht bij te zetten, roept de partij verontruste burgers op om dinsdag 27 augustus bij het Provinciehuis in Lelystad te demonstreren. Op die dag houden gemeenteraden en Provinciale Staten een informatieve bijeenkomst over het genoemde rapport. Een besluit wordt dan nog niet genomen. De start van het protest staat om 18:30 gepland.

 

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top