Tech

Bestuursvoorzitter UMC Utrecht: helft zorg naar thuis

Over tien jaar vindt bijna de helft van de zorg thuis plaats, verwacht Margriet Schneider, voorzitter van de raad van bestuur van het Universitair Medisch Centrum Utrecht. De zorg verplaatst zich volgens haar van ziekenhuizen en klinieken naar de omgeving van de patiënten.

Dat kan dankzij nieuwe technologie en de big data die al voor handen zijn, zegt ze in een interview met de nieuwssite De Correspondent. Mooi voorbeeld daarvan vindt ze Save at home, voor vrouwen met zwangerschapsvergiftiging. Door een app hoeven ze niet meer steeds naar het ziekenhuis, maar kunnen zelf hun bloeddruk bijhouden – en kan het ziekenhuis hen permanent in de gaten houden.

Verkeersleiders

Het is de vraag of het ziekenhuis kleiner wordt door deze trend. Schneider meent dat langzaamaan verpleegkundigen co-piloten worden van patiënten en artsen een soort verkeersleiders. Het academisch ziekenhuis blijft de plek voor gespecialiseerde diagnostiek, onderzoek en hoogstaande operaties, verwacht ze.

Verder neemt het belang van preventie volgens haar flink toe. De medische wereld zal zich meer bezighouden met de vraag hoe zorg voorkómen kan worden. Door aandacht voor voeding en leefstijl, gebruik van big data die helpen ziektes te voorspellen en door een gepersonaliseerde diagnostiek.

Medisch domein

Een andere trend is dat artsen en verpleegkundigen buiten het medische domein zullen treden. Op de medische faculteiten gaan ze in gesprek met ethici en filosofen en er wordt gedacht over een master medical humanities. Zodat je de juiste vragen zult stellen voordat mensen ziek worden.

De ziekenhuisbestuurder vindt het personeelstekort het probleem van de toekomst. Het blijkt moeilijk verpleegkundigen te boeien en te binden. Het gebeurt te vaak dat ze na hun opleiding jarenlang hetzelfde blijven doen. Dus moet je ruimte bieden voor ontwikkeling en eigen verantwoordelijkheid, benadrukt Schneider.

Medische fouten

Ze kijkt met gemengde gevoelens terug op de kwestie rond de medische fouten bij haar UMC, enkele jaren geleden. Het tv-programma Zembla maakte bekend dat er medische fouten waren gemaakt en dat er op een afdeling een cultuur van angst en verdoezeling was. Achteraf vraagt ze bij zichzelf af of ze in de eerste reacties op die berichten ‘mens genoeg was’: “Heb ik de kans gegrepen om echt mens te zijn?”

Na een paar weken maakte dat plaats voor het zoeken naar transparantie. Schneider: “Mensen maken altijd fouten, dat kun je onmogelijk voorkomen. Maar je kunt wel zeggen: wat kun je leren van je fouten, hoe kunnen we de cultuur verbeteren?’ 

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Veronica van Nederveen

13 augustus 2019

En wellicht dat mevrouw Schneider er ook voor kan zorgen dat alle medewerkers in haar UMCU zich menselijk kunnen opstellen naar patiënten en collega's. Dan is er nog hoop voor de toekomst.
Het belang van preventie is van alle tijden, voor de patiënt ten minste.
Mooi dat aanbieders van zorg dat ook gaan inzien.
Veronica van Nederveen
www.patientenstem.nu

Top