ACTUEEL

MC Leeuwarden organiseert zorg in zes ‘eenheden’

Vanaf 1 oktober gaat Medisch Centrum Leeuwarden zijn zorg organiseren rond zes zorgeenheden (ZE’s). Het MCL is een van de eerste ziekenhuizen in Nederland dat zo’n organisatiemodel in de praktijk brengt.

In het nieuwe organisatieontwerp staan patiëntenzorgprocessen centraal. De zorg wordt zoveel mogelijk georganiseerd rond zorgthema’s. Binnen een zorgeenheid zijn verschillende specialismen samengevoegd.

Logische ordening

Erica Bakkum, lid van de Raad van Bestuur: "De organisatie is per 1 oktober gebaseerd op zorgeenheden die beduidend groter zijn dan de huidige resultaatverantwoordelijke eenheden (RVE). Door logische ordening en samenvoeging van specialismen ontstaat patiëntgerichte samenwerking en meer flexibiliteit in capaciteiten en resources."

De zes primaire zorgeenheden in MCL zijn:
• Snijdend: plastische chirurgie, Centrum voor Obesitas, oogheelkunde, neurochirurgie, KNO, MKA-chirurgie, dermatologie, bijzondere tandheelkunde, orthopedie, urologie
• Beschouwend: interne geneeskunde, geriatrie, longgeneeskunde, ziekenhuispsychiatrie, medische psychologie, nefrologie, neurologie, reumatologie
• Acuut: spoedeisende geneeskunde, intensivisten, traumachirurgie
• Oncologie: mammachirurgie, MDL, longchirurgie, GE-chirurgie, hematologie, interne oncologie
• Hart-vaat: cardiologie, longgeneeskunde, cardiochirurgie, vaatchirurgie
• Vrouw-moeder-kind: gynaecologie, kindergeneeskunde

Medisch Facilitaire Eenheid

Daarnaast is er een Medisch Facilitaire Eenheid, met de medisch ondersteunende afdelingen zoals het operatiecentrum en anesthesiologie, CMBT (radiologie en nucleaire geneeskunde), ziekenhuisfarmacie/apotheek, paramedische afdelingen en klinische fysica. Ondersteunende afdelingen zijn gekoppeld aan de zorgeenheden, om het proces rond de patiënt te ondersteunen en te faciliteren.

Elke zorgeenheid krijgt duaal management en wordt geleid door een ZE-manager en een medisch manager. Medisch specialisten/vakgroepen zijn multidisciplinair georganiseerd rond de patiënt in een ZE. Daarnaast vaardigen ze vakgroepvertegenwoordigers uit naar andere zorgeenheden, waar het specialisme dan ook betrokken is in het patiëntenproces.

Recht aan zorgvraag

Rik Gerritsen, stafvoorzitter en co-bestuurder van MCL: "Het MCL is een topklinisch ziekenhuis met patiënten met vaak complexe problematiek. Door deze aanpak doen we meer recht aan de zorgvraag. Het is een organisatiewijziging die zich vooral achter de schermen afspeelt. We verwachten dat de kwaliteit van zorg toeneemt door de zorg leidend te laten zijn en de organisatievorm daarop aan te passen. Praktisch: een patiënt doorverwijzen van de ene specialist naar de andere verandert in een aanpak waarbij die andere specialist steeds vaker van begin af aan binnen de zorgeenheid betrokken is bij de behandeling."

Binnen de nieuwe organisatievorm krijgen verpleegkundigen een duidelijke adviserende rol. De Verpleegkundige Adviesraad participeert in verschillende beleidsondersteunende organen, waarmee de verpleegkundige inbreng is geborgd.

 

1 Reacties

om een reactie achter te laten

DGo

13 augustus 2019

Mooi overzichtelijk en hanteerbaar Patrick. Ietwat verder doorverdeeld dan destijds in TSH. Veel succes ermee.

Top