HRM

Noorden zet alle zeilen bij tegen personeelstekort

Zorgverzekeraar Menzis is zich bewust van de negatieve gevolgen van personeelstekorten in de zorg. De verzekeraar doet er naar eigen zeggen alles aan om de zorg toegankelijk, goed en betaalbaar te houden.

Volgens Menzis ontstaat een deel van de problemen doordat mensen die eigenlijk te goed zijn voor het ziekenhuis, maar te slecht zijn om direct naar huis te gaan, onnodig lang in een ziekenhuisbed blijven liggen. De zorgverzekeraar steunde daarom Zorggroep Groningen met het openen van een schakelafdeling, gericht op oudere patiënten die op de spoedeisende hulp terechtkomen, maar geen medische behandeling in het ziekenhuis nodig hebben. In andere regio's zijn 'observatieplaatsen' geïntroduceerd, die onnodige instroom op de Spoed Eisende Hulp (SEH) en doorstroom naar de kliniek voorkomen. 

Uitstroom

Menzis beaamt dat uitstroom naar de langdurige zorg (Wlz) mogelijk moet zijn om de oplossing met de observatieplaatsen te laten slagen. Hierover zijn gesprekken gaande tussen Menzis, zorgaanbieders en het Zorgkantoor. 

Er worden volgens Menzis innovatieve concepten ontwikkeld in overleg met de TZA (Technologie en Zorg Academie Enschede). Door de inzet van techniek moeten mensen langer thuis kunnen wonen of verpleegd kunnen worden in het verpleeghuis. 

2 Reacties

om een reactie achter te laten

Arne van Oranje

16 augustus 2019

Menzis is zich blijkbaar nog niet bewust van de negatieve gevolgen van het door hun gevoerde beleid op de zorg. De zorgaanbieders in alle takken van de zorg moeten steeds meer gaan doen voor minder geld.
Leuk dat ze meedenken en meedoen om een wit voetje te halen bij het publiek en aan de andere kant zijn ze dé oorzaak van de malaise in de zorg.

hans hof

19 augustus 2019

Het tekort aan zorgverleners heeft vele oorzaken. Een ervan en niet de minst belangrijke, is het onvoldoende aantrekkelijk zijn om zich in het "Randland" (=krimpgebieden rondom de Randstad) te vestigen. De verbetering van die situatie vergt meer inzet dan zorgverzekeraars en lagere overheden kunnen leveren. Zoals eerder op kabinetsniveau is geïnvesteerd in de 4 grote steden (enkele miljarden) zo zal ook een soort Deltaplan bevordering leefbaarheid in het leven moeten worden geroepen. Aangezien het gaat om investeringen op het terrein van diverse ministeries is een coördinerend minister nodig met mandaat en macht. Tot nu toe blijft het bij deelaanpak (campagnes, subsidies, e.d. op regionaal niveau). Dat is onvoldoende.

Top