ACTUEEL

Achmea ziet halfjaarresultaat uit zorgverzekeringen gehalveerd

Achmea ziet halfjaarresultaat uit zorgverzekeringen gehalveerd

Tegenvallende premieopbrengsten uit eerdere jaren drukken de winst van het zorgsegment van Achmea. Achmea staat na de eerste helft van dit jaar op 57 miljoen euro winst op zijn zorgactiviteiten. In het eerste halfjaar van 2018 was dat nog 100 miljoen euro, een daling van 43 procent.

Het verzekeringsconcern - waar onder meer Zilveren Kruis onder valt - wijt dit aan lagere resultaten uit oude schadejaren, maar ook de winsten uit aanvullende verzekeringen vielen dit half jaar tegen. Dat blijkt uit het deze week gepubliceerde halfjaarrapport van Achmea.

Zorgkosten

De totale omzet die Achmea uit Nederlandse zorgverzekeringspremies haalde, steeg wel met twee procent van 14,153 miljard naar 14,373 miljard. Dit was onder meer te danken aan de hogere premie voor de basiszorg. Ook kreeg Achmea een hogeren bijdrage uit het Vereveningsfonds door een algehele stijging van de zorgkosten. De winst op de basispremies daalde echter van 34 miljoen in het eerste half jaar van 2018 naar 23 miljoen in 2019. Deze winst wordt gedrukt door verliezen uit eerder jaren, verklaart Achmea.

Claims

Bij de aanvullende verzekeringen daalde zowel de omzet als het resultaat. De winst werd vrijwel gehalveerd van 66 naar 34 miljoen euro. Dat komt door hogere claims, maar ook door kosten voor reorganisatie, zo is in het rapport van Achmea te lezen. De omzet uit aanvullende zorgverzekeringspremies daalde ook door een afname van het totaal aantal klanten, maar het percentage klanten met een aanvullende verzekering bleef stabiel op 80 procent, aldus de verzekeraar.

Kwart winst

Hiermee maakten de opbrengsten uit zorgactiviteiten voor Achmea ook een kleiner aandeel uit van de totaalresultaten. In de eerste helft van 2018 haalde het verzekeringsconcern een positief operationeel resultaat van 192 miljoen euro, waarvan 100 miljoen uit de zorgactiviteiten in Nederland. Toen compenseerden de zorgopbrengsten nog voor de gevolgen van meerdere zware stormen voor de schadetak van het concern. Het afgelopen half jaar was het operationele resultaat 227 miljoen, waarvan 57 miljoen uit Nederlandse zorgverzekeringen. Hiermee haalt het concern alsnog een kwart van zijn operationele resultaat uit de zorg.

De Friesland

Verder laat Achmea in de halfjaar rapportage weten dat de integratie van zorgverzekeraar De Friesland en Zilveren Kruis is afgerond. Dit zou volgens de verzekeraar moeten leiden tot een structurele daling van de bedrijfskosten. De integratie van de twee merken ging niet zonder slag of stoot. Hoewel de juridische fusie op 31 december 2017 was afgerond, moest de organisatorische samenvoeging worden opgeschort, omdat de ondernemingsraad bezwaar aantekende. Na een besluit van de Ondernemingskamer mocht Achmea de samenvoeging vanaf februari 2018 doorzetten

Zorg thuis

Achmea maakt tot slot ook gewag van zijn strategie 'Zorg Veilig Thuis', die de verplaatsing zorg naar de huisomgeving voorstaat. Met telemonitoring, beeldbellen en thuisbehandeling zou meer zorg thuis moeten worden geleverd. Hier verbindt Achmea in het halfjaarrapport nog geen resultaten aan. Zilveren Kruis is de afgelopen tijd met meerdere ziekenhuizen overeenkomsten aangegaan, waarin als doelstelling is opgenomen dat tien procent van de zorg thuis of in ieder geval dichter bij de patiënt moet worden geleverd. Het UMC Utrecht was deze zomer de eerste van de academische ziekenhuizen waarmee Zilveren Kruis deze afspraak maakte.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top