ACTUEEL

Limburgse coöperatie mikt op betere geestelijke gezondheid

De psychische gezondheid van de bewoners in Zuid-Limburg naar hetzelfde niveau of hoger te tillen als in de rest van Nederland, dat is het doel van de coöperatie De Nieuwe Ggz (DNG) Zuid-Limburg. De uit acht zorgaanbieders bestaande coöperatie is op 1 augustus officieel van start gegaan.

 

In Zuid-Limburg is het aantal ggz-cliënten tot 15 procent hoger dan elders in Nederland. Het aantal mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen ligt zelfs 50 procent hoger. Dit brengt meerkosten van tenminste  25 miljoen euro met zich mee.

Ambitie

De coöperatie heeft de ambitie om binnen 8 tot 12 jaar de psychische gezondheid van de bewoners in Zuid-Limburg naar hetzelfde niveau of hoger te tillen als in de rest van Nederland. Leidraad hierbij zijn de principes uit het manifest ‘De Goede GGZ’. Ook hecht DNG Zuid-Limburg veel waarde aan het concept van positieve gezondheid. In de praktijk gaat de coöperatie inzetten op preventie, wijkgerichte zorg, zorg op maat, ervaringsdeskundigheid en eHealth. Ook de werkwijze, organisatie en bekostiging veranderen. Die eerste wordt integraal gebaseerd op een coöperatief netwerk en betaald via een (virtuele) lumpsum.

Samenwerking

In in de gemeentes Maastricht, Heerlen en Sittard-Geleen zijn langs deze lijnen al experimenten gestart. DNG Zuid-Limburg kent een open constructie waarbinnen iedere relevante partij wordt uitgenodigd om mee te doen met DNG-beweging mits men de uitgangspunten en ambities onderschrijft. Ze zoekt de samenwerking met gemeentes, zorgkantoor en zorgverzekeraars om gezamenlijk op basis van lange termijn afspraken en randvoorwaarden de gestelde ambities te realiseren.

Vooralsnog bestaat DNG Zuid-Limburg uit HOZL, Leger des Heils , LEVANTOgroep, MET ggz, MUMC, Mondriaan, ZIO en Zuyderland de coöperatie DNG Zuid-Limburg opgericht. Daarmee gaat de bestaande Zuid-Limburgse samenwerking op het gebied van de GGZ een nieuwe fase in. Burgerkracht Limburg, Meditta en Youz overwegen nog om aan te sluiten.

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Moe

21 augustus 2019

Ik ben daar als cliënt helemaal niet blij mee. Er wordt ook niets gezegd over welke inspraak cliënten hebben (gehad) bij deze fusie. Ook of er nog keuzemogelijkheden zijn en of er voldoende differentiatie is in het ondersteuningsaanbod en hoe maatwerk mogelijk wordt gemaakt. Ik geloof niet in E-health voor deze groep en wil ook geen betweterige ‘ervaringsdeskundige’ aan mijn deur. De wijk is bovendien allang mijn plek niet meer. Heel eng dit: een soort nieuwe Standby dus.

Top