Finance

Ook tarieven forensische zorg dalen

Net als in de gespecialiseerde ggz en generalistische basis ggz dalen de tarieven voor forensische licht ten opzichte van 2019. Dat heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bepaald. De tarieven voor verblijf met 2,1 procent, die voor behandeling met 5,5 procent.

De NZa heeft  de tarieven naar eigen zeggen vastgesteld op basis van de uitkomsten van een groot opgezet kostenonderzoek in de ggz en forensische zorg. Hier is sinds het voorjaar van 2018 samen met de sector aan gewerkt.

Raadpleging

Eerder deze maand maakte de NZa de tarieven voor de gespecialiseerde ggz en generalistische basis ggz bekend. Deze voorzien een daling voor de gespecialiseerde ggz in een daling voor de functie verblijf van 3,4 procent en voor behandeling met gemiddeld 0,7 procent. Voor de generalistische basis ggz geldt een verlaging van 1 procent. De tarieven voor de forensische zorg hebben even op zich laten wachten, omdat de NZa nog een aantal experts uit de forensische zorg heeft geraadpleegd.

Aanpassing

Naast de tarieven heeft de NZa ook enkele andere regels voor de forensische zorg aangepast. Zo komt het maximum aantal dagen voor tijdelijke opname in een ziekenhuis te vervallen. In de forensische zorg was dit gebonden aan een maximum van zeven dagen. Daarnaast is het in de forensische zorg vanaf 2020 mogelijk om max-maxtarieven af te spreken. Daarmee kan de inkoper bij aanbieders zorg inkopen tot 10 procent boven de NZa-tarieven, om bijvoorbeeld kwaliteit te belonen.

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Arne van Oranje

21 augustus 2019

Op gebruikelijke winsten van 1 tot 3 procent in de GGZ zijn deze kortingen best wel heftig. Kan leiden tot verdere verschraling van het zorgaanbod of zelfs het failliet gaan van GGZ aanbieders.

Top