HRM

Bestuur V&VN treedt af vanwege BIG II

Bestuur V&VN treedt af vanwege BIG II

Het voltallige bestuur van beroepsvereniging Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN) treedt af. Dit maakt het bestuur bekend op de eigen website. Twee van de aftredende bestuurders, Wilma Jackson en Marie-Louise van der Kruis, blijven demissionair aan om de continuïteit te bewaken en een interim-bestuur aan te stellen.

Aftredend voorzitter Henk Bakker legt uit: "De afgelopen tijd is het vertrouwen van verpleegkundigen in hun beroepsvereniging geschonden. Dat komt doordat wij als bestuur niet de juiste keuzes hebben gemaakt over het wetsontwerp BIG-II en de hieraan gekoppelde overgangsregeling. Ook hebben we onze achterban niet voldoende de kans gegeven zich over zo’n belangrijk onderwerp uit te spreken. Dat spijt ons enorm en daar nemen we nu onze verantwoordelijkheid voor."

Of het besluit voor gevolgen heeft voor de positie van directeur Sonja Kersten is op dit moment nog niet duidelijk. 

Verpleegkundigen boos

Het wetsvoorstel BIG II heeft de afgelopen tijd tot grote onrust onder verpleegkundigen geleid. Met een wijziging in de BIG-wet wil de minister het verschil tussen mbo-opgeleide- en hbo-opgeleide verpleegkundigen formeel maken. Een groot deel van de verpleegkundigen is boos, omdat ze zich van minister Bruins mogelijk moeten bijscholen om hun eigen werk te kunnen blijven doen.

De hbo- of regieverpleegkundige zou zich op wettelijke basis als enige bezig mogen houden met hoog complexe zorgvragers. “Met die nieuwe norm worden duizenden verpleegkundigen met een gespecialiseerd verpleegkundig beroep vanaf juni 2020 teruggezet naar mbo-niveau en daarmee wettelijk gedwongen alleen te zorgen voor laag complexe zorgvragers en geprotocolleerde zorg, gecoacht door de regieverpleegkundigen”, stelt de actiegroep Big II in Overgang, die in het leven is geroepen om het wetsvoorstel een halt toe te roepen.

Spijt

Verpleegkundigenorganisatie V&VN steunde het voorstel aanvankelijk, maar trok die steun later weer in. In een interview met Zorgvisie betuigde voorzitter Henk Bakker spijt over de gang van zaken. Achteraf gezien had de beroepsvereniging V&VN de overgangsregeling voor de Wet BIG II en de beroepsprofielen moeten voorleggen aan haar leden, stelde Bakker. "Dat hebben we toen niet gedaan en daar heb ik spijt van."

BIG II in de ijskast

In reactie op de commotie heeft minister Bruins zijn voorstel in de ijskast gezet. Hij wil zijn wetsvoorstel – niet zoals gepland – direct na de zomer, maar pas in het najaar naar Tweede Kamer sturen ná een nieuwe consultatieronde in het zorgveld. De beroepsorganisatie voor verpleegkundigen en verzorgenden (V&VN), werkgevers en vakbonden zouden zo meer tijd krijgen om de onrust weg te nemen.

In het programma Jinek zei de minister dat het wetsvoorstel zelfs helemaal van tafel zou kunnen. Hij wees erop dat de beroepsgroep differentiatie onder verpleegkundigen ook zelf kan regelen. "Wat mij betreft hoef je het verschil tussen een mbo-opgeleid iemand en hbo-iemand niet in de wet te regelen", lichtte Bruins toe. "Maar de beroepsgroep zei: wij zijn daar onderling in de afgelopen 30, 40 jaar niet uitgekomen, kun je het alsjeblieft in een wetsvoorstel regelen?"

Bemiddelaar

De minister zei verder een breed gedragen oplossing na te streven. Om die oplossing te helpen vinden, heeft Bruins oud-politicus en hoogleraar Alexander Rinnooy Kan als bemiddelaar aangewezen. Rinnooy Kan moet mogelijke vervolgstappen in kaart brengen.

2 Reacties

om een reactie achter te laten

Olaf Wijman

28 augustus 2019

Eindelijk snappen ze het. Goed dat ze aftreden. Kersten beter ook opstappen. Toen ik langere tijd geleden een kritische reactie wilde plaatsen op de site van V&VN kreeg ik te horen dat ik het allemaal niet zou begrijpen en daarom werd mijn reactie niet geplaatst. Verregaande censuur dus en een arrogante opstelling. Jammer.

Peter Koopman

28 augustus 2019

Sinds 1996 bestaat een algemene koepelvereniging van aangesloten deelberoepsverenigingen. Dat waren er toen ruim 40. Ook NU’91 en de christelijke vakbond waren lid. Met hulp van een VWS subsidie is de vrijwilligersorganisatie (AVVV) omgevormd tot de huidige VenVn. Het aantal leden nam fors toe en ook het ondersteunend bureau. Ik ben ervan overtuigd dat de thans afgetreden bestuursleden zich voor de “goede zaak” hebben ingezet, daarvoor dank. Echter de huidige discussie rond BIG2 maakt pijnlijk duidelijk dat het automatisch elan in en betrokkenheid van een vrijwilligersorganisatie niet automatisch voortgezet wordt. Ik hoop dat iets van de startfase van “onze” algemene koepelorganisatie terug kan komen. Het blijft een uitdaging om binnen de huidige context ook de “tegenmacht” een passende plek te geven. De huidige sterke reactie vanuit delen van de niet- of nietmeer georganiseerde achterban geeft hiertoe aanwijzingen. Maar ook mag niet ontkend worden dat er vele “dossiers” zijn die bij leden positief gewaardeerd worden. Bestuurlijke wijsheid en cultuurverwante communicatie is nu meer dan noodzakelijk. De beroepsgenoten ( verzorgenden, verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten ) hebben dit zeker verdiend.

Top