ACTUEEL

IGZ tikt drie HWWz-locaties op de vingers

De zorg op drie locaties van de Haagse Wijk Woonzorg (HWWz) is onder de maat. Dat meldt het lokale nieuwskanaal Westonline op basis van onderzoek door de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). Vanwege de coöperatieve opstelling van HWWz acht de inspectie onder verscherpte toezichtstelling vooralsnog niet nodig.

‘Hoog risico’

Volgens de inspectie lopen bewoners van de drie locaties een “zeer hoog risico” om onvoldoende zorg te krijgen. Het gaat om zorghuis Dr. Willem Drees, zorgcentrum Op de Laan en verpleeghuis Houtwijk. Alle locaties maakten onderdeel uit van het failliete Meavita West.
De zorg scoort onvoldoende op het gebied van doorligplekken, infecties en valpreventie. Dit geldt ook voor het geven van voeding en vocht, het vaststellen en behandelen van incontinentie en de zorg voor patiënten met gedragsproblemen. Het systeem om medicijnen te distribueren werkt niet optimaal. Medische gegevens over reanimatie en ziekenhuisopname zijn niet altijd duidelijk. Bovendien laat de scholing van de medewerkers te wensen over. De inspectie voert de problemen terug op het afschaffen van de functie van “zorgcoördinator” . De taken van die coördinator zijn niet goed en duidelijk herverdeeld.

‘Discutabele bejegening’

De cliëntenraad van verpleeghuis Houtwijk heeft tegen de inspectie ook geklaagd over “discutabele bejegening” van bewoners door enkele personeelsleden. De bewoners zouden dit uit angst voor represailles intern niet altijd aanhangig durven maken. De inspectie heeft ook onderzoek gedaan op de locatie Eshoeve. De resultaten hiervan zijn nog niet openbaar. Lovende woorden zijn er in de rapportage voor de medewerkers van Op de Laan. Zij worden “bijzonder gemotiveerd” genoemd door de inspectie. Maar door alle organisatorische problemen is de zorg desondanks niet goed genoeg.

Hard gewerkt

De raad van bestuur zegt de bevindingen van de inspectie “in grote mate” te herkennen. “Sinds de start van HWW Zorg is er hard gewerkt om de organisatie primair te leiden naar financiële gezondheid”, aldus een persverklaring. “Deze sanering heeft geleid tot een efficiëntere structuur, maar ook tot het afscheid van veel collega’s. Inmiddels is ook de volgende fase gestart waarin de focus zal liggen op het kwalitatief gezond maken van HWW Zorg. In het Jaarplan 2010 zijn veel van de aan deze doelstelling gekoppelde acties reeds opgenomen."

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Anonym

10 juni 2010

Hierbij wil ik reageren op het artikel over de zorgcoordinatie. in onze organisatie gaat een discussie plaats vinden over de verdeling van de zorgcoordiantietaken in de teams. Deze zijn nu belegd bij de funktie van zorgcoordinator( EVVér). In de huidige structuur ervaren wij de volgende knelpunten: de zorgcoordinatoren ervaren een overbelasting in de taakuitvoering. Overige teamleden gaan

" achterover leunen" of ervaren hun funktie als uitgehold ( te weinig gebruik maken van talenten van medewerkers.welke ervaringen zijn daar mee in andere organisaties en welke tips kan ik daarvoor meekrijgen??

groet

Top