ACTUEEL

Federatie Landbouw en Zorg kiest nieuwe voorman

De Federatie Landbouw en Zorg krijgt een nieuwe directeur in de persoon van Maarten Fischer. Hij volgt in deze rol Ton van der Biezen op, die sinds de oprichting in 2011 leiding gaf aan de organisatie. Fischer wordt op 27 november over tijdens de Algemene Vergadering voorgedragen.

Fischer is momenteel programmamanager Healthy Living bij de Noaber Foundation. Naar eigen zeggen is zorglandbouw de rode draad in zijn leven. Eerder was hij onder meer werkzaam op een zorgboerderij in Ierland en programmaleider bij de Taskforce Multifunctionele Landbouw bij boerencoöperatie Stadteland. In die tijd heb ik ook veel met de Federatie samengewerkt om de sector verder te professionaliseren.

Keurmerk

Scheidend directeur Van der Biezen kijkt met trots terug op de prestaties van de Federatie Landbouw en Zorg. "Professionalisering is ingezet, onder andere met het keurmerk Kwaliteit Laat Je Zien en er zijn relaties met andere partijen in de zorg gelegd. Als federatie zijn we een belangrijke belangenbehartiger. Zo hebben we in de crisis van 2014 gezorgd dat de kleinschalige zorg behouden bleef door de praktijkvoorbeelden te blijven aanhalen en zo te laten zien wat het voor de doelgroep zou betekenen als de zorgboerderij er niet meer zou zijn. In het algemeen ben ik trots op wat zorgboeren doen. De persoonlijke, kleinschalige zorg in het groen, die uitgaat van wat mensen wel kunnen in plaats van wat ze niet kunnen vind ik prachtig. Mensen kunnen echt zichzelf zijn en doen allemaal zinvol werk.”

Kleine sector

Wel maakt Van der Biezen zich zorgen over de financiering. “Als kleine sector word je soms niet gezien  als het gaat om eerlijke vergoeding voor de geboden zorg. En de verschillen tussen gemeenten zijn daarin nog steeds enorm. Bij de ene gemeenten heb je als zorgboerderij een rechtstreeks zorgcontract. Bij de andere gemeenten loopt dat via een zorginstelling, waardoor de overhead van die zorginstelling op de vergoeding van de zorgboerderij wordt gekort.”

federatielandbouwenzorg

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top