ACTUEEL

Weer meer aanbieders wijkverpleging zonder contract

Het aandeel van de niet-gecontracteerde wijkverpleegkundige zorg is in 2018 gestegen naar 9 procent. Ruim 2200 voornamelijk zeer kleine zorgaanbieders hadden met geen enkele zorgverzekeraar een contract, blijkt uit onderzoek van Vektis in opdracht van VWS.

De toename in 2018 was een ruime verdubbeling ten opzichte van 2016, toen dit percentage op 4,3 procent lag. Een jaar later ging het om 7,4 procent.  

Meer uren

Verder blijkt uit de Vektis-cijfers dat ongecontracteerde wijkverpleegkundigen veel meer uren declareren. Het aantal uren wijkverpleging dat een cliënt per maand ontvangt ligt in 2018 bij niet-gecontracteerde zorgaanbieders met 38 uur 2,7 keer zo hoog als bij gecontracteerde zorgaanbieders (14 uur).

Daarmee zijn de kosten per cliënt per maand zijn ongeveer 2 keer zo hoog bij de aanbieders zonder contract ten opzichte van de aanbieders met een contract.

Onwenselijk

Minister De Jonge van VWS ziet de toename van ongecontracteerde zorg als een onwenselijk gevolg van marktwerking in de zorg. Het zou leiden tot een wildgroei aan zorgaanbieders en versnippering in de wijkverpleging. In mei van dit jaar kondigde de minister dan al ook maatregelen aan.

Andere bekostiging

De Jonge wil het geld voor deze zorg anders verdelen. Nu loont het voor zorgaanbieders om zoveel mogelijk tijd te besteden aan een patiënt en om zwaardere gevallen zoveel mogelijk links te laten liggen. De Jonge wil voortaan belonen voor het verlenen van de zorg die het beste bij de patiënt past. Daarom wil hij een duidelijker onderscheid tussen lichte en zware patiënten.

De zorg zou daarnaast niet meer per ingreep, maar bijvoorbeeld per uur, per complete behandeling of zelfs per wijk of buurt moeten worden betaald, Dan wordt het voor zorgverzekeraars en -aanbieders aantrekkelijk om te voorkomen in plaats van te genezen.

Het blijkt allemaal makkelijker gezegd dan gedaan. De NZa onderzoekt een nieuwe bekostigingssysteem voor wijkverpleging. Dit had op 1 januari 2020 in moeten gaan, maar dat bleek te ambitieus. De beoogde systeemwijziging van uurtarieven naar doelgroepenbekostiging blijkt complex en vereist meer wetenschappelijk onderzoek, liet de NZa in maart van dit jaar weten. De resultaten van het NZa onderzoek worden in

Nieuwe aanbieders

De minister wil verder dat nieuwe zorgaanbieders in de wijkverpleging steviger worden doorgelicht. Daarvoor wil De Jonge dit najaar de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) wijzigen, zo laat hij in een brief aan de Tweede Kamer weten. De Kamer debatteert op 11 september over het onderwerp.  

4 Reacties

om een reactie achter te laten

Arne van Oranje

6 september 2019

Gaan we weer.

Geen van de genoemde bobo's krijgt het over zijn lippen dat die 2,7 misschien wel de werkelijke tijd is die je behoort te besteden aan mensen die zorg nodig hebben en niet die afbraak contracttijden die de zorgverzekeraars en gemeentes afsluiten met zorgaanbieders in de wijkverpleging.

Bedenk wel dat deze niet-gecontracteerde wijkverplegers werken tegen een tarief wat 20% tot 30% lager ligt dan gecontracteerde wijkverpleging.

Hans Buijing

9 september 2019

Goed dat Arne dat opbrengt. De norm die verzekeraars onder noemer doelmatigheid opvoeren zegt niets over de echte zorgvraag die speelt. bovendien - al zegt Vektis daar wel iets over - weet Vektis niets over de context van de cliënten: hoe ze wonen, of er naasten zijn en wat bijvoorbeeld hun sociaal-economische status is. Maar het belangrijkste is dat hier misschien ook wel een verklaring ligt voor de grote uitstroom uit de zorg van professionals: zij herkennen hun werk niet meer in de inkoop opvattingen van de zorgverzekeraar en is de inzet zoals die nu wordt geconstateerd als te hoog (te veel afwijkend van de voor de verzekeraars gehanteerde doelmatigheidsurennorm), maar misschien wel het echte juist antwoord in zorginzet volgens de zorgnormen waar die professionals in geschoold zijn. en we noemden dat: professionals aan zet, maar eigenlijk staan ze buiten spel.

Fakkers

9 september 2019

Uit 10 jaar ervaring met werken volgens het Wijkzusterconcept in West Brabant blijkt dat die 15 uur gemiddeld heel goed haalbaar is. Als tevredenheidscijfer bij de zorgvragers bleek dit een 8 op te leveren. Het werken volgens het wijkzusterconcept , waarbij de zorgvrager centraal staat, wordt overigens getoetst via audits en geeft organisaties die werken volgens dit concept het Kruiswerk Keurmerk. Audits worden gedaan door deskundigen zowel als zorgvragers /leden van de Kruisvereniging Noord Brabant. Een en ander is bij Zorgverzekeraars bekend.

hans peltenburg

9 september 2019

Tsjah dat krijg je : marktwerking wérkt nietin de zorg. Daarvoor is de vraag te hoog en het aanbod te schaars. Zowel kwalitatief als kwantitatief!

Top