Finance

NPCF: ‘luchtbellen’ doorprikken beter dan bezuinigen

De landelijke koepel van patiëntenorganisaties NPCF hekelt de voorstellen van de ambtelijke werkgroepen voor bezuinigingen op de collectieve uitgaven voor de curatieve zorg waarbij de overheid alle touwtjes strakker gaat aantrekken. Het is niet nodig het verzekerde zorgpakket te verkleinen of de eigen bijdrage te verhogen om met minder geld de zorg toch toegankelijk en van behoorlijke kwaliteit te houden, stelt de NPCF, want er zitten allerlei luchtbellen in de zorg.

Onnodige zorgkosten

Zo noemt de NPCF het onnodig zorggebruik door te weinig preventie van ziekte, onnodige uitgaven door slechte samenhang in de zorg bij chronische ziektes, onnodige doublures in de behandeling van mensen en onnodig dure zorg met te hoge prijzen in vergelijking met het buitenland.

Zorgbesturing

Een onderbelichte oorzaak van kostentoename in de zorg noemt de NPCF de tekortschietende besturing van zorg. Invoering van nieuwe bekostigingsvormen voor de huisartsen en de ziekenhuizen hebben in recente jaren vele honderden miljoenen onnodige uitgaven teweeg gebracht. Hier moet orde op zaken worden gesteld, in plaats van de rekening bij de patiënt leggen in de vorm van eigen betalingen voor het contact met de huisarts, aldus de NPCF.

Samenwerking eerstelijn

Als tweede knelpunt noemt de NPCF tekortschietende samenwerking van zorgverleners in de zorg voor kwetsbare ouderen en bij mensen met een chronische ziekte. Samenhangende eerstelijnszorg levert volgens de NPCF zowel gezondheidswinst als kostenbesparing in de totale zorg op.

Integrale aanpak gezondheid

Tenslotte wijst de NPCF op onvoldoende scherpte bij zorgverzekeraars. De integrale aanpak van chronische gezondheidsproblemen staat te weinig voorop. In plaats hiervan zijn de zorgverzekeraars vooral bezig met volume en prijs van zorgproducten. Hierdoor ontstaat naar de mening van de NPCF een onnodige kostentoename in alle zorgsectoren; zowel bij de eerstelijnszorg, als de medisch specialisten en de ziekenhuizen.

Meer overheidsbemoeienis

Volgens de ambtelijke werkgroepen zijn diverse oplossingen mogelijk. Eén ervan is de oude aanpak van meer overheidsbemoeienis via efficiencykortingen, hogere eigenbijdragen van gebruikers, en landelijke geregelde budgetten. Bij die aanpak gaat de centrale overheid alle touwtjes strakker aantrekken. Die weg loopt dood, stelt de NPCF. Het veld van zorgverleners zal allerlei zijwegen inslaan, ontsnappingsroutes vinden of hakken in het zand zetten. De NPCF pleit voor een aanpak waarbij regionale zorgnetwerken een opdracht krijgen om met iets minder geld de groeiende zorgvraag goed op te vangen en kostenbewust. Deze aanpak vereist steun voor een regierol door zorgverzekeraars.

Alternatieven

Bezuinigingsmaatregelen die de NPCF de moeite waard vindt, zijn:

  • Het versterken van de rol van eerstelijnszorg bij de aanpak van chronische ziekten (en tegelijk minder gebruik van ziekenhuiszorg);
  • Het concentreren van specifieke vormen van ‘topzorg’ in enkele ziekenhuizen;
    Het tegengaan van onnodig gebruik van gezondheidszorg door scherpere richtlijnen voor zorg en controle op de naleving ervan (geen zorg die niet helpt maar wel geboden blijft);
  • Het verbinden van de thuiszorg met de eerstelijnszorg, zodat meer samenhangende zorg voor kwetsbare ouderen en mensen met chronische ziekte ontstaat (daardoor ook minder acute opnames in ziekenhuizen en versoberd medicijngebruik);
  • Het beheersen van de prijzen voor medische zorg (want die zijn in vergelijking met buitenland aan de hoge kant);
  • Mensen met chronische ziektes meer zelf verantwoordelijk maken voor goed omgaan met hun ziekte (en bevorderen gezonde leefstijl).

>> Skipr daily <<

Skipr daily brengt u elke ochtend voor 8:00 uur een overzicht van het meest actuele nieuws. Abonneer u gratis op deze dagelijkse e-mailnieuwsbrief. U kunt de Skipr daily personaliseren door zelf de voor u interessante rubrieken te kiezen.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top