ACTUEEL

Inspectie heft verscherpt toezicht De Kreek op

De Inspectie voor Gezondheidszorg (IGZ) heeft het verscherpte toezicht voor verpleeghuis De Kreek te ‘s-Gravenzande opgeheven. De inspectie is van mening dat De Kreek de afgelopen maandenvoldoende verbeteringen heeft doorgevoerd.

Grote risico’s

De inspectie stelde De Kreek, onderdeel van de stichting Zorginstellingen Pieter van Foreest in Delft, in december 2009 onder verscherpt toezicht. Uit onderzoek bleek dat er op zorginhoudelijk niveau grote risico’s waren voor de cliënten. Met name de personeelsbezetting was in kwalitatief en kwantitatief opzicht absoluut onvoldoende . De inspectie had er op dat moment onvoldoende vertrouwen in de dat organisatie de problemen op korte termijn adequaat zou aanpakken en stelde daarom verscherpt toezicht in.

Zichtbare vooruitgang

Sinds de onder toezichtstelling heeft de inspectie de instelling drie keer bezocht, waarvan twee keer onaangekondigd. Op grond van deze bezoeken constateert de inspectie dat het opgestelde plan van aanpak goed wordt goed uitgevoerd, waardoor er zichtbare en meetbare vooruitgang is geboekt. Daarmee is het vertrouwen in de organisatie hersteld.

Voortgangsrapportage

Omdat het om een voorzichtig herstel gaat, blijft de inspectie het verpleeghuis intensief volgen. De Kreek moet iedere maand een voortgangsrapportage naar de inspectie sturen en na drie en zes maanden worden de vorderingen in de praktijk getoetst. Zo moet de kwaliteit van de zorg op hetzelfde niveau komen als dat van de andere, recent door de inspectie bezochte  locaties van de stichting Pieter van Foreest.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top