ACTUEEL

Aantal klachten bij Centraal Tuchtcollege neemt af

Het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg (CTG) heeft vorig jaar 318 appelzaken behandeld. In 2008 behandelde het CTG nog 333 zaken. De meeste klachten zijn ingediend over huisartsen en psychiaters. Dat blijkt uit het jaarverslag van de Regionale Tuchtcolleges en het CTG.

Regionale Tuchtcolleges

Bij de Regionale Tuchtcolleges zijn in 2009 bijna 1.500 klachten binnen gekomen. Zestig procent van de klachten ging over artsen en negen procent over verpleegkundigen. De klachten gingen vooral over verkeerde diagnoses, onvoldoende zorgverlening en onjuiste verklaringen of rapporten. Van de klachten bij de Regionale Tuchtcolleges ging dertig procent over huisartsen, vijftien procent over psychiaters en tien procent over chirurgen.

Appelzaken

Ruim driekwart van de 318 appelzaken betrof een arts. In totaal behandelde het CTG 43 zaken betreffende psychiaters, 34 zaken gingen om huisartsen en negen zaken betroffen chirurgen.

In driekwart van de zaken heeft het CTG het oordeel van het regionale college overgenomen.

>> Skipr daily <<

Skipr daily brengt u elke ochtend voor 8:00 uur een overzicht van het meest actuele nieuws. Abonneer u gratis op deze dagelijkse e-mailnieuwsbrief. U kunt de Skipr daily personaliseren door zelf de voor u interessante rubrieken te kiezen.

1 Reacties

om een reactie achter te laten

de Bruyn

14 juli 2010

Aan de secretaris van het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg te Eindhoven

Postadres : Postbus 61, 5600 AB Eindhoven

Telefoon : 040 232 8599

Fax : -

Naam : de Bruyn

Voornamen : Peggy

Geboortedatum : 24-05-1977

Straat : Elzenstraat Postcode en woonplaats : 5922 CH Venlo

Telefoon : 06-20314360

dient een klacht in tegen de arts

Naam en voorletters : dr.van de Heuvel/ Mevr, I.C.E. de Bäcker jeugdzorg Venlo

Praktijkadres : prinsenstraat 4

Woonadres (indien bekend) : werkend prinsenstraat 4 Venlo

De klager/klaagster heeft een rechtstreeks belang bij het indienen van de klacht omdat zij de moeder is van de patient Dennis de Bruyn momenteel wonend residentïele inrichting Mutsaerstichting Venlo

Aan de klacht liggen de volgende feiten ten grondslag:

Ik verwijt de aangeklaagde, kort samengevat, dat de gezondheid van mijn kind een ernstig risico heeft gelopen.

Datum :14-05-2010 Naam : P. de Bruyn Handtekening :

Top