Tech

Federatie haalt band met CMIO's aan

Ieder ziekenhuis een CMIO, met dit doel voor ogen gaan de Federatie Medisch Specialisten (FMS) en het Medisch Informatiemanagement (CMIO) Netwerk NL de komende jaren samenwerken op het gebied van digitale innovatie. De gebundelde inbreng moet bijdragen aan betere gegevensuitwisseling en het verminderen van administratielast en het draagvlak voor digitale innovatie vergroten.

De samenwerking moet ook de rol van de Chief Medical Information Officer (CMIO) strategische en praktische voortrekker versterken. Meer dan de helft van de Nederlandse ziekenhuizen heeft inmiddels een CMIO aangesteld. De Federatie en CMIO Netwerk NL willen het aantal CMIO's in Nederland zover uitbreiden dat hun expertise in ieder ziekenhuis beschikbaar is.

Brug

Als praktiserend arts met kennis van informatietechnologie slaat de CMIO een brug tussen ict en de gezondheidszorg. De CMIO heeft zich daarbij ontwikkeld van een ‘epd-dokter’ tot een volwaardige partner op strategisch niveau in het gehele zorgnetwerk van het ziekenhuis. De CMIO is daarmee een door de medische staf gemandateerd en erkend gesprekspartner van de raad van bestuur.

Gedragsverandering

Daarnaast maakt de CMIO zich sterk voor de ontwikkeling en implementatie van technologische innovaties die bijdragen aan betere diagnoses en uitkomsten. Ook stimuleert de CMIO stimuleert  digitale vaardigheden en gedragsverandering bij artsen. Speciale aandacht besteedt de CMIO aan processen en technologische innovaties die communicatie en gegevensuitwisseling faciliteren tussen patiënt en zorgprofessional, dan wel tussen zorgprofessionals onderling. Dergelijke communicatie is een belangrijke voorwaarde voor zorg op afstand en samenwerken in een zorgnetwerk.

Bindende eisen

De samenwerking tussen de Federatie en het CMIO Netwerk NL is op 26 september bekrachtigd met de presentatie van het visiedocument CMIO 2025. De samenwerking gebeurt onder vlag van het ‘Platform CMIO netwerk’ van de Federatie. Hierin zitten zowel individuele medisch specialisten als vertegenwoordigers van wetenschappelijke verenigingen. Het ‘Platform CMIO netwerk’ wil zich met name richten op de ontwikkeling van landelijk beleid over gegevensuitwisseling. Het platform denkt daarbij onder meer aan het formuleren van bindende eisen voor elektronische gegevensuitwisseling.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top