HRM

Werknemers jeugdzorg krijgen vier procent meer loon in nieuwe cao

Bonden en werkgevers hebben een akkoord bereikt over een nieuwe cao in de jeugdzorg. Per 1 januari krijgen de 30.000 werknemers vier procent meer salaris.

Bovendien ontvangen ze in december van dit jaar een eenmalige uitkering van 800 euro bruto en volgend jaar juni ook nog een eenmalige uitkering van 200 euro bruto. Dit akkoord zijn de vakbonden FNV, CNV en FBZ en werkgeversorganisatie Jeugdzorg Nederland overeengekomen.

Contributie

Daarnaast wordt de vakbondscontributie voor FNV en CNV vergoed door de werkgevers en wordt in de cao het recht op onbereikbaarheid in de vrije tijd vastgelegd. Behalve het akkoord over de cao, hebben de werkgevers met FNV en CNV afspraken gemaakt over de onderwerpen die terugkomen op een arbeidsmarkttafel.

Daarbij gaat het onder meer over verbetering op het gebied van werkdruk en werkplezier, maar ook om bevordering van zij-instromers. Verder wordt aan de arbeidsmarkttafel gesproken over regelmatige kennis-ontwikkeling en gezonder werken, waardoor personeel langer behouden blijft voor de jeugdzorg. 

Het akkoord wordt nog voorgelegd aan de leden. Deze nieuwe cao loopt van 1 april 2019 tot 31 december 2020.

Begin dit jaar

De gesprekken over een nieuwe cao dateren al van begin dit jaar. Al snel kwamen de onderhandelingen stil te liggen toen bleek dat de werkgevers geen ruimte zagen voor structurele loonsverhoging in 2019.

Maaike van der Aar, bestuurder FNV Zorg & Welzijn, spreekt over een bijzonder akkoord: "Omdat de onderhandelingen nog nooit zo complex zijn geweest. Dit zijn belangrijke eerste stappen om op verder te bouwen. Ik ben ongelooflijk trots op onze actievoerende leden die bleven volharden. Dit is de generatie jeugdzorgwerkers die niet langer stil blijft. Het is dik verdiend dat zij hiervoor worden beloond."

Extra geld

Tegelijkertijd blijven de bonden op hun standpunt staan dat het ministerie van VWS geld moet geven om de tekorten in de jeugdzorg aan te vullen. Vorige maand voerden werknemers in Den Haag voor het eerst in de geschiedenis actie voor betere arbeidsvoorwaarden. De eis van de bonden toen was 950 miljoen euro extra: 750 miljoen euro voor de zorg en minder administratiedruk en 200 miljoen euro voor "fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden" voor de jeugdzorgwerkers.

Uit een recente peiling van de FNV blijkt dat werknemers in de jeugdzorg ontevreden zijn over hun werkomstandigheden. Ze geven hun werk gemiddeld een 5,5 en 92 procent denkt er wel eens over om deze sector te verlaten. Belangrijkste vertrekredenen: werkdruk (61%), te weinig tijd voor zorgtaken (41%) en de mentale en fysieke belasting van het werk (28%).

Veel waardering

René Meuwissen, bestuurslid van Jeugdzorg Nederland: "Er is in de sector heel veel waardering voor de medewerkers. Jeugdzorg is mensenwerk, dus als we goede zorg willen bieden en blijven bieden, hebben we de mensen keihard nodig. Daarom is dit akkoord ontzettend belangrijk."

De onderhandelingen over een nieuwe ziekenhuis-cao zitten nog vast, maar twee weken geleden werd wel een akkoord gesloten in de gehandicaptenzorg.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top