ACTUEEL

Ministers ondertekenen nieuwe overeenkomst Calamiteitenhospitaal

Ministers Bijleveld-Schouten (Defensie) en Bruins (VWS) hebben een nieuwe overeenkomst gesloten over het Calamiteitenhospitaal. Onlangs bekrachtigden ze het nieuwe document in Utrecht met hun handtekening.

Het Calamiteitenhospitaal is een samenwerking tussen de ministeries Defensie en VWS, en het UMC Utrecht. In 1987 is het Calamiteitenhospitaal ontstaan om rekening te houden met de terugkeer van grote groepen gewonde militairen uit oorlogsgebieden. Vanaf 2002 is het gasthuis op verzoek van VWS ook opengesteld voor de opvang van groepen burgerslachtoffers van rampen en ongevallen in binnen-en buitenland. Sinds 2005 wordt het ook gebruikt voor de opvang van slachtoffers van bijzondere infectieziekten.

Civielrechtelijke overeenkomst

De nieuwe overeenkomst, op 30 september 2019 ondertekend door de ministers, is de opvolger van het Convenant Calamiteitenhospitaal uit 2013. Na vier jaar zou het convenant worden geëvalueerd, wat inmiddels is gebeurd. Uit deze evaluatie bleek dat het document gewijzigd moest worden van convenant naar overeenkomst, omdat het om een civielrechtelijke overeenkomst gaat.

Verstevigde samenwerking

Volgens Bijleveld zal de nieuwe overeenkomst de samenwerking tussen UMC Utrecht, VWS en Defensie “nog eens extra verstevigen en voortzetten”. Het ziekenhuis is niet alleen bedoeld voor militairen, maar er is ook plaats voor 200 patiënten die door een grootschalig ongeval verwondingen hebben opgeslopen en direct zorg nodig hebben.

 

 

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top