Finance

Ongevallen kosten Nederland jaarlijks 5,1 miljard euro

Het aantal ongevallen is in de periode van 2004 tot en met 2008 fors gestegen. Dat blijkt uit cijfers van Consument en Veiligheid. Het aantal bezoeken aan de eerste hulp steeg met 12 procent. Het aantal opnames in het ziekenhuis met 18 procent.

Medische hulp

Jaarlijks sterven er 3.300 mensen door een ongeval. Zo’n 3,1 miljoen mensen hebben medische hulp nodig na een ongeval, waarvan 830.000 op de Spoedeisende Hulpafdeling van een ziekenhuis. Bij 110.000 mensen is het letsel zo ernstig dat ziekenhuisopname noodzakelijk is. Volgens Consument en Veiligheid kosten de ongevallen 5,1 miljard euro. Dit zijn directe medische kosten inclusief arbeidsverzuim.

Ongevallen in en om huis

Letsels worden vooral veroorzaakt door ongevallen thuis, op het werk, in het verkeer of tijdens het sporten. Ongevallen in en om het huis hebben vaak de naarste gevolgen. Bij ouderen (55+) zijn met name valongevallen een ernstig probleem. Dit veroorzaakt verreweg de hoogste sterfte en ziektelast van alle letsels.

Voorkomen verdrinking

Volgens Consument en Veiligheid is met preventie veel winst te behalen. Als voorbeeld noemt de organisatie de gerichte aandacht aan het voorkomen van verdrinkingen bij jonge kinderen Sinds eind jaren '90 wordt onder andere hier onder regie van Consument en Veiligheid veel aandacht aan besteed. Het aantal ziekenhuisopnames voor (bijna)verdrinkingen is sindsdien gedaald met 46 procent, en het aantal doden met 67 procent.

Preventie verdient zich terug

Consument en Veiligheid heeft in samenwerking met het Erasmus Medisch Centrum een kostenmodel ontwikkeld waarmee de kosten tegen de baten kunnen worden afgewogen. Elke euro die in preventie wordt geïnvesteerd, blijkt bijna 10 euro aan besparing op te leveren in de kosten van de gezondheidszorg.

>> Skipr daily <<

Skipr daily brengt u elke ochtend voor 8:00 uur een overzicht van het meest actuele nieuws. Abonneer u gratis op deze dagelijkse e-mailnieuwsbrief. U kunt de Skipr daily personaliseren door zelf de voor u interessante rubrieken te kiezen.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top