ACTUEEL

NVZ: bonden moeten ons cao-voorstel voorleggen aan leden

De NVZ vraagt de vakbonden haar laatste cao-bod neutraal voor te leggen aan hun leden. "Dan kunnen ze hun eigen afweging maken."

Ook vraagt de NVZ aan de bonden uiterlijk 27 oktober te laten weten of zij bereid zijn verder te praten over een nieuwe cao voor ziekenhuismedewerkers.

Verkeerd

De NVZ komt tot dit besluit omdat ze vindt dat de bonden regelmatig verkeerde informatie geven over de gesprekken en het laatste bod van de ziekenhuizen: "Regelmatig kunnen inhoud en mededelingen over het onderhandelingsproces worden betiteld als onjuist, of op zijn minst als eenzijdig."

Echte verhaal

Volgens de NVZ is het "echte verhaal" dat de ziekenhuizen per 1 januari 2020 en 1 janauri 2021 structureel 4 procent loonsverhoging bieden. Bovendien zouden medewerkers een eenmalige uitkering van duizend euro krijgen in november. "Dit bedrag is vergelijkbaar met een salarisverhoging van 3,5 procent over de negen maanden van 2019 waarin geen salarisverhoging kon worden doorgevoerd."

25 procent verhoging

Verder biedt de NVZ 25 procent verhoging van de grondslag voor de onregelmatigheidstoeslag (ORT). "Door werken in onregelmatige diensten financieel aantrekkelijker te maken, zullen naar verwachting vaker collega’s bereid zijn ’s avonds, ‘s nachts of in het weekend te werken."

Overwerkvergoeding

Bovendien gaat de overwerkvergoeding omhoog voor medewerkers die op verzoek van hun werkgever binnen 72 uur beschikbaar zijn voor een extra dienst. Deze ad-hoc diensten worden volgens de NVZ aantrekkelijker, wat de werklast zou verlagen.

Ten slotte gaat de stagevergoeding in het NVZ-bod omhoog naar 400 euro, worden de leerlingsalarissen 6 procent extra verhoogd, krijgen coassistenten een onkostenvergoeding van 100 euro per maand en vallen langdurig zieke collega’s (langer dan 6 maanden ziek) geleidelijker terug in salaris.

2 Reacties

om een reactie achter te laten

Wim Zevering

8 oktober 2019

Ziekenhuismedewerkers, reken je niet rijk...
(bron: Nursing nieuwsbrief)

Vakbonden waarschuwen ziekenhuismedewerkers zich niet rijk te rekenen met deze voorstellen. ‘De voorgestelde looptijd is namelijk 34 maanden, dan krijg je omgerekend 0,235% loonsverhoging per maand oftewel 2,8% per jaar. De eenmalige uitkering is bruto én naar rato van het dienstverband. En bovendien geldt de voorgestelde verhoging van de onregelmatigheidstoeslag maar voor ongeveer de helft van de ziekenhuismedewerkers.’

‘Voorstel NVZ onvoldoende'
Bovendien, zeggen de vakbonden, staan sommige voorstellen waardoor ook verpleegkundigen erop achteruitgaan niet in het pamflet van de werkgevers. ‘Ze willen de bijdrage van de werkgevers aan de ziektekostenvergoeding schrappen, dat kost werknemers structureel tussen 200 en 400 euro netto per jaar. Ook willen ze de loondoorbetaling bij ziekte verlagen. Als je dus het gehele plaatje bekijkt, dan is het voorstel van de NVZ écht onvoldoende.’

Lid actiecomité 'goede cao = goede zorg', ziekenhuis St Jansdal, Harderwijk

Arie van Meerkerk

8 oktober 2019

De door NVZ geboden structurele loonsverhoging is 2,8% per 12 maanden. Stoppen van de werkgeversbijdrage extra pakketten IZZ kost ca. 0,8%. Blijft over 2,0% loonsverhoging per 12 maanden. Inflatie in 2019 is 2,6%.
KOOPKRACHT DALING dus!

Zeer benieuwd naar het eerlijke en complete verhaal van NVZ!

Top