ACTUEEL

IGJ beëindigt verscherpt toezicht op PrivaZorg

Zorgaanbieder PrivaZorg heeft voldoende stappen genomen die transparante en navolgbare besluiten moeten waarborgen. Ook de bestuurlijke onrust binnen PrivaZorg is opgelost door de inzet van interim bestuurders vanuit de Ondernemingskamer. Om die reden heeft de Inspectie voor Gezondheidszorg & Jeugd (IGJ) het verscherpt toezicht.

De thuiszorgaanbieder heeft volgens de IGJ laten zien dat de bestuurlijke onrust na vijf maanden is opgelost. De Ondernemingskamer heeft twee bestuurders en een commissaris benoemd. Zij zullen de nieuwe bestuurders inwerken in de organisatie om zo de continuïteit van bestuur en kwaliteit van zorgverlening te borgen.

Governancecode

Daarnaast heeft PrivaZorg haar statuten en reglementen –zoals de inspectie wilde- in overeenstemming gebracht met de Governancecode Zorg. Daarin is het maatschappelijk belang van de zorgorganisatie boven het bedrijfsbelang gesteld. PrivaZorg heeft een plan van aanpak aangeleverd waarin zij beschrijft op welke wijze zij uitvoering gaat geven aan een aantal eisen van de WTZi met betrekking tot de jaarrekening. De inspectie zag dat in de organisatie randvoorwaarden aanwezig zijn voor een adequate invloed van belanghebbenden.

Onzorgvuldig

Uit eerder onderzoek van de IGJ bleek dat de kwaliteit en continuïteit van zorg bij PrivaZorg onvoldoende gewaarborgd waren door gebrek aan goed bestuur en intern toezicht. PrivaZorg was in de financiële verslaglegging onvoldoende transparant richting interne en externe toezichthouders. De inspectie zag dat de organisatie inrichting binnen PrivaZorg niet voldeed aan de vereisten uit de Governancecode Zorg. Ook de besluitvorming over een belangrijke herstructurering in 2017 verliep onzorgvuldig. PrivaZorg werd onder verscherpt toezicht geplaatst in verband met de bevindingen uit het onderzoek.De inspectie blijft de organisatie ontwikkelingen bij PrivaZorg de komende periode nauwgezet volgen.

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Gijsbert Buijs

9 oktober 2019

Goed gedaan Jeroen! Goede stappen in korte tijd, maak er weer een mooie maatschappelijke organisatie van! Gijsbert Buijs

Top