ACTUEEL

FNV: Werksfeer bij Gezondheidsraad maakt personeel ziek

Bij het secretariaat van de Gezondheidsraad heerst een sfeer van onveiligheid en intimidatie. Medewerkers durven niks negatiefs te zeggen tegen hun leidinggevenden, uit angst voor de gevolgen. Dat blijkt volgens het FNV uit een enquête die zij hebben uitgezet onder de medewerkers.

Op het secretariaat van de Gezondheidsraad werken vijftig mensen. Daarvan hebben achttien mensen de enquête van de FNV ingevuld. Maar liefst 88% voelt zich geïntimideerd door de leiding en 94% heeft de ervaring dat een collega werd geïntimideerd. Bijna iedere deelnemer van het onderzoek herkent een verziekte werksfeer, wantrouwen en argwaan tussen collega’s en vanuit en naar de leiding. De meerderheid van hen ervaart door de intimidaties klachten als overspannenheid, energieverlies, slapeloze nachten, stress en burn-out, met ziekmeldingen tot gevolg. Tot nu toe hebben interventies van een vertrouwenspersoon, een raadgever en de plaatsvervangend Secretaris-Generaal geen verbetering gebracht.

Onrust en weerstand

Margo Kerkhof, algemeen secretaris van de Gezondheidsraad erkent dat de sfeer en werkcultuur bij het secretariaat verbetert moet worden. De problematiek heeft volgens Kerkhof een lange geschiedenis en is complex. ‘Nadat andere interventies niet hebben gewerkt, werd in 2018 een veranderproces ingezet om adviestrajecten te versnellen en de innovatiekracht van de organisatie te versterken. De medewerkers zijn hier intensief bij betrokken. Dit biedt voor velen helderheid en inspiratie, anderen hebben onrust en weerstand’, zo stelt Kerkhof.

Reorganisatieplannen

Volgens de vakbond is de huidige werksfeer gelinkt aan de reorganisatieplannen van de Gezondheidsraad. De FNV heeft de minister gevraagd deze te heroverwegen of op te schorten. Mick Bleijerveld, bestuurder FNV Overheid, roept minister Hugo de Jonge op om onmiddellijk in te grijpen: ‘De resultaten van het onderzoek zijn uitermate schokkend. Alle deelnemers aan het onderzoek geven aan dat de cultuur en de werksfeer moet veranderen.’ Volgens Kerkhof is een reorganisatie noodzakelijk gebleken voor een toekomstbestendige organisatie.

Naar de Ondernemingskamer

De minister spreekt zijn vertrouwen uit in de ingezette koers en ziet geen noodzaak om in te grijpen. De reorganisatieplannen vanuit de leiding zijn inmiddels afgekeurd door de ondernemingsraad. De algemeen secretaris van de Gezondheidsraad heeft het negatieve advies naast haar neergelegd. De ondernemingsraad is naar de Ondernemingskamer gestapt om de reorganisatieplannen tegen te houden. De behandeling hiervan is op 17 oktober.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top