Finance

Ruim 8000 alfahulpen met VWS-subsidie in loondienst

Ruim 8.000 zogeheten alfahulpen zijn sinds 2009 dankzij een subsidie van VWS weer in vaste dienst genomen door thuiszorginstellingen. Hiermee is het geld op en de regeling wordt per direct gesloten, zo heeft minister Klink van VWS aan de betrokken brancheorganisaties laten weten.

Subsidieregeling alfahulpen

Voormalig staatssecretaris van VWS Jet Bussemaker (PvdA) stelde vorig jaar zeventien miljoen euro beschikbaar waarmee thuiszorginstellingen voormalige alfahulpen weer in dienst konden nemen. De subsidieregeling diende ervoor te zorgen dat de instellingen weer voldoende personeel in huis hebben.

Wmo

Als gevolg van de invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) werd de afgelopen jaren veel personeel ontslagen. Door de Wmo, die voor meer marktwerking moest zorgen, sloten de gemeenten contracten met zorgaanbieders. Vanwege onderlinge concurrentie schreven deze zich vaak zo goedkoop mogelijk in bij de aanbestedingen, zelfs tot onder de kostprijs. Dit leidde onder meer tot gedwongen ontslagen. Dure thuiszorgmedewerkers werden vervolgens door hun oude werkgever in dienst genomen als relatief goedkope alfahulp.

Vaste dienst thuiszorgmedewerkers

Bussemaker heeft hier een einde aan gemaakt. Zorgaanbieders mogen alleen nog maar gekwalificeerde medewerkers met een vast diensverband aanbieden. Wie een alfahulp voor de huishouding wil, moet deze zelf inhuren. In 2008 werd de wet zo gewijzigd dat thuiszorginstellingen hun thuiszorgmedewerkers weer in vaste dienst zouden nemen, de subsidie diende om dat te stimuleren.

Geen extra geld

Demissionair minister van Volksgezondheid Ab Klink (CDA) heeft vanwege de economische crisis geen extra geld om de subsidieregeling te verlengen. Dat heeft hij de betrokken organisaties ook laten weten.

Om – en bijscholing

De andere subsidieregeling die in 2009 inging, om via om – en bijscholing te voorkomen dat alfahulpen verloren gaan voor de thuiszorg, is nog voldoende geld beschikbaar. Van de 3 miljoen die voor deze mobiliteitsbevordering is uitgetrokken, is tot nu toe 0,8 miljoen toegekend.

>> Skipr daily <<

Skipr daily brengt u elke ochtend voor 8:00 uur een overzicht van het meest actuele nieuws. Abonneer u gratis op deze dagelijkse e-mailnieuwsbrief. U kunt de Skipr daily personaliseren door zelf de voor u interessante rubrieken te kiezen.

2 Reacties

om een reactie achter te laten

Vollebregt InnoSana - Innovatie in de Zorg

12 april 2010

Er dreigt een tekort van 450.000 VVT professionals tot 2025

dan gaan we met de keihard benodigde medewerkers een jojo beleid voeren van uit loon dienst , naar ZZP-r en dan weer in loondienst. ?Alle zorgprofessionals moeten mijnsinziens zelf kunnen kiezen of en tegen welke voorwaarden ze in loondienst of als zelfstandige (ZZP-r) willen werken en geen speelbal worden van politiek en (tijdelijke) subsidies.De diploma's en ervaring moet de norm worden wat iemand kan of hij/zij nu Alfahulp, Verpleegkundige of welk ander beroep in de VVT heeft, niet of de werkgever wel of niet Actiz lid is of de professional op een andere manier bemiddeld naar werk wordt gebracht.Minimale overhead en werkgever/bemiddelaars bemoeienis

die de echte uurkosten kosten onnodig verhogen daar moeten we mijsinziens naartoeDe Professionele, autonomie en volle vrijheid in de wijze waaropm hij/zij zijn werk wil indelen , daar moeten naartoe.

Er zijn al veel te veel beperkingen , regels en overhead met bijv. het CIZ, rigide werktijden, al het werkoverleg, inzetplanning , wel of niet verpplicht in loondienst etc......Anders krigen en behouden we die 100.000n extra

benodigde zorgprofessional nooit..............

Vollebregt InnoSana - Innovatie in de Zorg

12 april 2010

Er dreigt een tekort van 450.000 VVT professionals tot 2025

dan gaan we, met de keihard benodigde medewerkers, toch geen "" jojo beleid"" voeren van uit loon dienst , naar ZZP-r en dan weer in loondienst. ?Alle zorgprofessionals moeten zelf kunnen kiezen of en tegen welke voorwaarden ze in loondienst of als zelfstandige (ZZP-r) willen werken en geen speelbal worden van politiek en (tijdelijke) subsidies.De diploma's en ervaring moet de norm worden wat iemand kan of hij/zij nu ; Alfahulp, Verpleegkundige of welk ander beroep in de VVT heeft. Niet de vraag/verplichting of de werkgever wel of niet Actiz lid is of de professional op een andere manier bemiddeld naar werk wordt gebracht.Minimale overhead en werkgever/bemiddelaars/regelgevers bemoeienis ; die de echte uurkosten kosten onnodig verhogen, daar moeten we mijsinziens naartoeDe Professionele, autonomie en volle vrijheid in de wijze waarop de professional zijn/haar werk wil indelen , daar moeten naartoe.Er zijn al veel te veel beperkingen , regels en overhead met bijv. het CIZ, rigide werktijden, al het werkoverleg, inzetplanning , wel of niet verplicht in loondienst etc......Anders, krijgen en behouden, we die 100.000n extra

benodigde zorgprofessional nooit..............

Top