Vastgoed

Rabobank legt zorginstellingen langs groene meetlat

Rabobank legt zorginstellingen langs groene meetlat

Rabobank gaat duurzaamheid zwaarder meewegen bij financieringsvragen uit de zorg. Met het oog hierop heeft de bank een duurzaamheidsmatrix ontwikkeld, die aangeeft waar klanten staan in het proces van verduurzaming. Een eerste inventarisatie leert dat 80 procent van de zorginstellingen die met de Rabobank zaken doen een voldoende scoort, maar dat is wat de bank betreft geen reden om achterover te leunen.

“We hebben de klimaatdoelstellingen in ons beleid verankerd en gaan echt anders financieren”, aldus Suzanne van Hoeve, sectorspecialist Gezondheidszorg, tijdens een thema-avond over duurzame zorg op 15 oktober in Utrecht. De bank levert naar eigen zeggen boter bij de vis in de vorm van een reservering van 400 miljoen euro voor de verduurzaming van het zorgvastgoed. “Duurzaamheid wordt steeds belangrijker bij financiering. Onze boodschap is: wees voorbereid, je kunt als zorginstelling niet langer wachten. We willen dat duurzaamheid onderdeel wordt van de strategie, niet iets wat zorginstellingen erbij doen.”

Categorieën

Om een beeld te krijgen van het ‘groene’ gehalte van de eigen klanten hanteert de Rabobank sinds kort een duurzaamheidsmatrix. Deze kent vier categorieën, die uiteenlopen van dubbel plus, via een enkele plus naar min en dubbel min. “Je kunt spreken van koplopers, gevolgd door klanten die erin groeien tot achterblijvers of zelfs klanten die echt niet voldoen”, legt Van Hoeve uit.   

Factoren die in de matrix zijn verdisconteerd zijn onder meer energiebeleid, inkoop- en afvalmanagement en de mate van circulaire bedrijfsvoering, waarbij te denken valt hergebruik van vastgoed. Ook is er aandacht voor de vraag of het personeelsbeleid duurzaam is, oftewel is er aandacht voor ziekteverzuim, verloop en opleiding?

Scores

Over het geheel genomen doet de zorgsector het iets beter dan het zakelijke klantenbestand van de Rabobank in het algemeen. Tachtig procent krijgt een enkel plusje, tegen 73 procent van het totale klantenbestand. Zeven procent van de zorgklanten wordt aangemerkt als achterblijver, tegen 12 procent algemeen. Dertien procent van de zorgklanten wordt aangemerkt als koploper, één procent minder dan het klantenbestand algemeen. Daar staat tegenover dat Rabobank met een score van nul procent ook geen serieuze onderpresteerders ziet in de zorgsector.  

Scherper oordelen

Directeur Adriaan van Engelen van het Milieuplatform Zorgsector (MPZ) juicht het gebruik van de duurzaamheidsmatrix toe, maar vraagt zich af of de criteria voldoende selectief zijn. “De zorgsector komt aardig in beweging, maar als je een echte transitie wilt zul je scherper moeten beoordelen”, aldus Van Engelen.  

Fundamentele transformatie

Ook keynote-spreker Thomas Rau, architect en visionair, toonde zich kritisch, zij het in algemene zin. “Duurzaamheid betekent het verbeteren van het bestaande systeem”, hield Rau een gehoor van zo’n veertig zorgbestuurders voor. “Daar is niks mis mee, maar tot hoever is het zinvol? Je hebt telkens minder ruimte voor verbetering en bent zo veroordeeld tot steeds kleinere stapjes. We moeten een nieuw systeem ontwikkelen, we hebben een fundamentale transformatie nodig, niet alleen een paar zonnepanelen op het dak.

Kanalen

Wat de Rabobank betreft is de duurzaamheidsmatrix slechts één van de instrumenten om de sector in beweging te krijgen. Zo geeft de bank via verschillende kanalen voorlichting over de verduurzaming van vastgoed. Ook worden er netwerkbijeenkomsten georganiseerd én er zijn speciale financiële producten. In totaal heeft de bank 400 miljoen euro gereserveerd voor de verduurzaming van zorgvastgoed. Uitgangspunt hierbij zijn de doelstellingen uit het Klimaatakkoord, die neerkomen op een volledig circulaire economie in 2050 met als tussenstap een halvering van het grondstoffenverbruik in 2030.

 

 

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top