ACTUEEL

Assen weigert invoering wmo-abonnement

De gemeente Assen gaat op 1 januari het wmo-abonnementstarief voor algemene voorzieningen niet invoeren: "We krijgen steeds meer verantwoordelijkheden, maar kunnen steeds minder sturen."

"Het kan zo niet langer", zegt wethouder Harmke Vlieg (sociaal domein, ChristenUnie) in het weekblad Binnenlands Bestuur. "Het rijk geeft ons alsmaar extra taken, zonder dat daar extra middelen tegenover staan. Met de invoering van het wmo-abonnementstarief wil het kabinet de middeninkomens ontzien, maar legt de rekening bij gemeenten neer. Dat is onverantwoord."

Schoonmaak

Dit jaar voerde het kabinet het wmo-abonnementstarief voor maatwerkvoorzieningen in. Op 1 januari gaat dit tarief ook gelden voor algemene wmo-voorzieningen. Maar Assen weigert. Het zou de gemeente ook miljoenen euro's extra kosten: alleen al 1,5 miljoen euro voor de schoonmaak.

Kwetsbaar

Wethouder Vlieg stelt bovendien dat de meest kwetsbare inwoners de meeste nadelen zouden ondervinden van invoering van het abonnementatarief. Zo is nu voor mensen met een inkomen tot 120 procent van het wettelijk minimum de schoonmaak gratis, maar volgend jaar zouden ze negentien euro per maand betalen.

Raad van State

De wmo wordt in de ogen van Vlieg 'opgeblazen' als het abonnementstarief ook voor algemene voorzieningen zou gelden: "Het advies van de Raad van State was glashelder". De raad concludeerde onlangs dat het abonnementstarief gemeenten een instrument ontneemt "om de beheersbaarheid van de collectieve uitgaven aan maatschappelijke ondersteuning te bewaken".

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top