ACTUEEL

'Stijgend aantal freelancers remt omlaag krijgen zorgkosten'

De afgelopen jaar is het aantal zzp’ers in de zorgsector met zeventig procent gestegen. Dat blijkt uit cijfers van de Kamer van Koophandel, opgevraagd door BNR. Het aantal freelancers in de zorg stijgt, en het lukt zorginstellingen niet om de hoge kosten te drukken.

Volgens de in zorg gespecialiseerde accountant Rob Leensen blijft deze trend zich voorzetten zolang er onvrede heerst, aldus Leensen tegen BNR. Als hoofdoorzaken wijst hij de hoge werkdruk en de Wet Marktordening Gezondheidszorg uit 2006 aan. Om de zorgkosten aan te pakken moeten bestuurders en de overheid kritisch naar hun eigen beleid kijken, stelt Leensen.

Toenemend verzuim en verloop

De stijging van het aantal zzp’ers ziet hij als een symptoom van een toenemend verzuim en verloop in de zorg. Dat laatste wordt weer veroorzaakt door een combinatie hoge werkdruk, veel administratieve lasten, onregelmatige werktijden, veel invaldiensten en een salaris dat niet meer compenseert.

Vicieuze cirkel doorbreken

Dit is het moment om de vicieuze cirkel te doorbreken, stelt Leensen. Hij stelt twee oplossingen voor: HR moet hoger op de agenda komen, de administratieve druk moet omlaag en het werk moet weer leuker worden. Als tweede mogelijke interventie noemt hij inzetten op preventie en innovatie.

 

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Karel Hoenderdos

23 oktober 2019

Helaas zitten er een paar misvattingen in dit verhaal. In de eerste regel moet staan: "De afgelopen zes jaar" - het is dus een vergelijking van 2013 naar 2019.
Ten tweede: de getallen vertegenwoordigen niet de uitstroom uit instellingen. De telling bevat ook nieuwe startende vestigingen en nieuwe nevenvestigingen.
Ten derde: het zijn veelal heel andere bereopsgroepen dan echte zorgverleners, zoals: arbovestigingen, tandartsen, huisartsen, dagverblijven, en vele andere specifieke beroepen die nu op één hoop gegooid worden. Het vraagt naar mijn idee een gigantische nuance omdat hiermee de een verkeerde indruk wordt gewekt over de uitstroom van loondienst naar ZZPérschap.
Ook wij stellen vast dat de KVK de juiste cijfers niet boven water kan halen. Tot die tijd is elke bewering een broodje aap!

Top