ACTUEEL

NVA doet melding van zorgfraude bij het CBR

De Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) heeft melding gedaan van zorgfraude bij het CBR. Dat meldt de NVA op haar website.

De afgelopen maanden heeft de NVA tientallen meldingen ontvangen van haar leden over ernstige misstanden bij  de medische test die mensen met autisme verplicht moeten ondergaan. Wanneer iemand bij het CBR aangeeft de diagnose ‘autisme’ te hebben, dient hij of zij een verklaring te hebben van een medisch specialist. Een door het CBR aangewezen keuringsarts voert deze ‘gezondheidskeuring’ uit.

Frauduleuze praktijken

Van tientallen leden heeft de NVA de afgelopen maanden vernomen dat er lange wachttijden zijn. Ook zou er sprake zijn van frauduleuze praktijken bij de keuringsartsen. De meldingen gaan bijvoorbeeld over keuringsartsen die enkel contante betalingen accepteren en weigeren een factuur te overleggen. Ook zouden keuringsartsen ter plekke de kosten verhogen. Wanneer niet voldoet aan die verhoogde kosten, slaagt men niet. Verder zijn er klachten over facturen die worden verstuurd met niet-uitgevoerde werkzaamheden of testen die niet relevant zijn., zoals een ogentest.

Verantwoordelijke

De NVA heeft het CBR en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat al eerder geïnformeerd over de meldingen die zij ontvangen. Echter, er wordt niet opgetreden. Karol Henke, directeur NVA: “Dat het een puinhoop is bij het CBR was wel duidelijk, maar dat er zelfs strafbare feiten worden gepleegd en dat men weigert dit aan te pakken, verbaast ons evengoed. De integriteit van de Rijksoverheid is hier echt te grabbel gegooid. Hoog tijd dat deze ernstige misstanden worden aangepakt.”

Oproep

De NVA roept Minister Ferdinand Grapperhaus van Justitie en Veiligheid op om op korte termijn een onafhankelijk onderzoek te starten naar de handelswijze van het Ministerie Infrastructuur en Waterstaat en het CBR. Daarmee hopen ze dat uitbuiting van mensen met bijvoorbeeld autisme bij het CBR een halt kan worden toegeroepen.

Reactie CBR

'In tegenstelling tot wat de NVA schrijft, is er geen sprake van een werknemers-werkgeversrelatie tussen het CBR en de medisch specialisten die de keuringen doen', reageert Nicolette Stoel, woordvoerder bij CBR. 'Het gaat om onafhankelijke artsen die specifiek voor het CBR keuringen verrichten. Cliënten zijn niet verplicht naar deze arts te gaan, maar kunnen ook kiezen uit een andere arts die bevoegd is om de keuringen te verrichten. Het is belangrijk dat mensen die klachten hebben over artsen, dit melden bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Zij zijn er om toe te zien op mogelijke misstanden. Naar aanleiding van een gesprek met de directeur van de NVA heeft het ministerie van I&W het punt van kwaliteit en kosten van keuringsartsen bij deze twee toezichthouders onder de aandacht gebracht.'

Keuringskosten

Bij het CBR komt volgens de woordvoerder jaarlijks een enkele melding binnen over de betaalwijze en keuringskosten. Stoel: 'Wij melden de klant dan dat zij bij de NZa hun melding moeten doen. Maar vanuit onze zorgplicht nemen we dan wel contact om met de arts om navraag te doen. Het CBR is geen toezichthouder van artsen. CBR controleert of de arts die de informatie aanlevert, BIG-geregistreerd is. De betaling van de keuring regelt betrokkene zelf met de arts of specialist en niet met het CBR. Wij adviseren klanten om vooraf een prijsopgave aan de arts of specialist te vragen en bij betaling een gespecificeerde factuur.' 

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Jacob Wijnia

24 oktober 2019

Mensen met een psychische kwetsbaarheid vragen om om vooraf een prijsopgave aan de arts of specialist te vragen en bij betaling een gespecificeerde factuur. Hoe zie je dat voor je?
Het is een grof schandaal dat dit soort klachten er uberhaupt is.

Top