ACTUEEL

OLVG: zorg voor kinderen van ernstig zieke ouders schiet tekort

De professionele begeleiding of zorg voor kinderen van ernstig zieke ouders is niet goed georganiseerd in Nederlandse ziekenhuizen. Om aandacht voor het onderwerp te vragen en kennis te delen houdt OLVG samen met het Ingeborg Douwes Centrum op 31 oktober een symposium over dit onderwerp.

Als een van de ouders ongeneeslijk ziek blijkt te zijn, is de impact op het gezin enorm. Toch zijn begeleiding van en zorg voor de betrokken kinderen niet goed geregeld. Zo wordt de zorg vanuit het ziekenhuis aan kinderen van ongeneeslijk zieke ouders niet vergoed. Kinderpsychologen en deskundigen van OLVG pleiten ervoor dat gezinnen minimaal één gesprek met een kinderpsycholoog in het ziekenhuis krijgen. Met als doel advies te geven aan ouders en een beeld te krijgen wat er mogelijk al speelt in het gezin. Het OLVG kan deze dienstverlening alleen in de lucht houden dankzij hulp van Stichting RopaRun en met anonieme giften.

Cruciaal

“Soms zijn kinderen noodgedwongen nauw betrokken bij de zorg voor hun zieke vader of moeder, en ervaren angst, stress en verdriet. Goede begeleiding van ouders en kinderen is cruciaal, juist in die fase”, zegt Marike de Meij, huisarts in het team Ondersteunende en Palliatieve zorg in OLVG. “Net als screening op andere belastende factoren in het gezin en goede samenwerking en scholing van eventuele overige betrokken hulpverleners, zoals huisartsen en scholen.”

Ervaring

Tijdens het symposium deelt OLVG kennis en ervaring over de zorg aan kinderen van zieke ouders. Ook komen kinderen en ouders aan het woord, waaronder Femke van der Laan, de weduwe van burgermeester Eberhard van der Laan. Andere sprekers zijn Kinderombudsman Rhea Verheul en orthopedagoog Dineke Verkaik van de Universiteit Utrecht. Kinderpsycholoog Antoinette Berkelbach van OLVG sluit het symposium af met adviezen voor professionals om met ernstig zieke patiënt, partner en kinderen in gesprek te gaan.

Vanwege de grote belangstelling verhuist het symposium dat op 31 oktober wordt gehouden naar het Koninklijk instituut voor de Tropen.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top