HRM

Jeugdzorg is geweld tegen medewerkers zat

Acht op de tien jeugdbeschermers en jeugdreclasseerders kreeg het afgelopen jaar te maken met agressie, uiteenlopend van schreeuwen en schelden tot ernstige bedreigingen en fysiek geweld. Dat schrijven jeugdzorginstellingen in een pamflet. Ze dringen aan op maatregelen.

"De maatschappij lijkt weg te kijken en aangiftes van jeugdbeschermers worden door politie en justitie vaak onterecht afgewezen vanwege gebrek aan capaciteit", aldus de opstellers. "Het kabinet beloofde eerder professionals in overheidsdienst - dus ook die van jeugdbescherming - goed te beschermen. In de praktijk is daarvan niets terechtgekomen. Ministers en politiek: maak er werk van", zo staat in het pamflet. 

Minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) reageert op de berichtgeving over geweld en bedreigingen tegen jeugdbeschermers. "Ik ben geschokt over de heftigheid van de incidenten tegen medewerkers van de William Schikker Groep. Hoewel signalen over geweld tegen hulpverleners mij eerder hebben bereikt lijkt het alsof het geweld steeds ernstigere vormen aanneemt. Dit is onacceptabel."

Blokkeren

In het pamflet, dat volgens Jeugdzorg Nederland overigens 'niet actief naar het kabinet is gestuurd', wordt de politiek opgeroepen om maatregelen te nemen die een eind maken aan de bedreigingen en onveilige werksituaties. Ook zou Den Haag "met internetplatforms en -providers een convenant moeten sluiten waarin ze beloven websites te blokkeren en berichten te verwijderen als jeugdbeschermers met naam en toenaam besmeurd of bedreigd worden".

Privéleven

"Niet alleen worden medewerkers in hun werk bedreigd, agressieve cliënten en ouders weten de jeugdbeschermers namelijk ook steeds vaker in hun privéleven te raken. We begrijpen de wanhoop en onmacht van ouders maar keuren agressie nooit goed." De organisaties waarschuwen dat aantijgingen en dreigementen die op sociale media worden gedaan "voor altijd op het internet staan".

Jeugdzorg Nederland meldde vorige week dat het aantal jongeren dat jeugdzorg ontvangt in de eerste helft van dit jaar met 5000 is toegenomen tot 366.000, in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. De verantwoordelijkheid voor jeugdzorg ligt sinds 2015 bij gemeenten. (ANP/Skipr)

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Cora Ledder

4 november 2019

Als calamiteitenonderzoeker in de jeugdzorg heb ik enkele keren onderzoek gedaan naar calamiteiten waar dergelijke geweld een rol heeft gespeeld in het (mede) kunnen ontstaan van de ernstige gebeurtenis. Het is moedig dat de organisaties hiermee naar buiten treden en dat gezamenlijk gezocht wordt naar een oplossing. Jeugdhulpverleners hebben ook recht op een veilige werkplek. Cora Ledder https://www.moveprofessionals.nl/wat-doet-move-nieuw.html

Top