Finance

Samen inkopen medicijnen levert weinig op

Samen inkopen medicijnen levert weinig op

Ziekenhuizen en zorgverzekeraars kunnen meer halen uit hun gezamenlijke inkoop van geneesmiddelen. Onder meer door mogelijkheden in de Mededingingswet beter te gebruiken.

Deze conclusie trekt de Autoriteit Consument & Markt (ACM) uit de evaluatie van de 'Leidraad gezamenlijke inkoop van geneesmiddelen voor de medisch-specialistische zorg'. ACM-voorzitter Martijn Snoep: "We zien dat inkopers van geneesmiddelen meer durven samen te werken. Maar we zien ook dat ziekenhuizen en zorgverzekeraars nog moeite hebben om samen een effectief voorkeursbeleid te voeren."

Geen oplossing

Onderzoeks- en adviesbureau SiRM concludeert dat nadere uitleg van de concurrentieregels heeft geholpen bij de onderhandelingen met geneesmiddelenfabrikanten, maar dat het geen oplossing is voor lagere prijzen van geneesmiddelen.

Uitbreiding

SiRM stelt dat marktpartijen, om juridische risico’s te vermijden, vaak voorzichtig zijn en ruim binnen de mogelijkheden voor samenwerking blijven. Op verzoek van de ACM heeft SiRM ook naar mogelijke uitbreiding van de leidraad gekeken. SiRM verwacht dat met name meer uitleg over de concurrentieregels bij gezamenlijke inkoop van medische hulpmiddelen kan bijdragen aan lagere kosten.

Snoep probeerde de betrokken partijen eind oktober gerust te stellen in Zorgvisie: "Als partijen te goeder trouw hebben gehandeld conform de leidraad, hoeven ze zich geen zorgen te maken als er achteraf onbedoelde effecten zijn. Dan zullen we het boete-instrument niet inzetten."

Versterking

Snoep meent dat voor effectief inkopen van geneesmiddelen versterking nodig is van de onderhandelingspositie van de inkopers. De concurrentieregels staan volgens hem niet in de weg, maar Snoep zegt dat hij de leidraad op een paar onderdelen nog gaat verduidelijken: "Op die manier dragen wij bij aan het betaalbaar en toegankelijk houden van geneesmiddelen."

Veilige haven

Om de terughoudendheid rond samenwerking te verminderen adviseert SiRm om de zogenoemde “veilige haven”  te verruimen. “De ruimere veilige haven beschrijft bijvoorbeeld de toegestane informatie-uitwisseling over de geneesmiddelen die ingekocht worden’, aldus SiRm. “Daarnaast geeft de ruimere veilige haven aan welke mogelijkheden er zijn om strengere toelatingscriteria te hanteren ten gunste van de slagkracht van het inkoopverband.”

Hulpmiddelen

Wat SiRm betreft wordt de leidraad voor inkoopsamenwerking ook uitgebreid naar de gezamenlijke inkoop van medische hulpmiddelen. Ook hier geldt dat inkopers vanwege mededingingsregels terughoudend zijn om gezamenlijk in te kopen. Toch valt er volgens SiRm juist op deze deelmarkt grote winst te halen uit gezamenlijke inkoop. Niet alleen is deze markt in Nederland minder goed ontwikkeld dan bijvoorbeeld in Duitsland, ook wordt er in vergelijking met de markt voor geneesmiddelen relatief weinig samen opgetrokken. Om die reden voorspelt SiRm dat heldere spelregels voor gezamenlijke inkoop een groter effect zullen hebben dan bij geneesmiddelen.

 

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Koos Dirkse

6 november 2019

?Wat een kortzichtigheid. Weer opgesteld door studeerkamergeleerden die nooit van onderhandelen hebben gehoord. Er zijn landen waar dure medicijnen 1/3 van de prijs van hier zijn. Door onderhandelen!
?

Top