ACTUEEL

Zorgaanbieders komen slecht los van bouwregime

Zorginstellingen houden nog te vaak vast aan de bouwnormen uit het inmiddels afgeschafte bouwregime. Daarmee laten ze kansen liggen op de verruiming van de leefomgeving van cliënten en het effectiever inzetten van personeel. Dit stelt Janneke van Kessel, huisvestingsadviseur van Hevo.

Liberalisering

Als voorbeeld noemt Van Kessel de groepsgrootte van groepswoningen in de ouderenzorg. Tot 2009 mochten deze groepsruimten plaats bieden aan maximaal zes bewoners. Door de afschaffing van het bouwregime en de bijhorende procedure bij het College bouw zorginstellingen is deze beperking vervallen. Met de liberalisering van het bouwregime kunnen voorzieningen als deze door zorginstellingen naar eigen inzicht worden ingevuld.

Verruiming groepsgrootte

Volgens Van Kessel een  mooie gelegenheid om de persoonlijke leefruimte van cliënten te verruimen en het personeel effectiever in te zetten. Uit onderzoek blijkt dat een verruiming van de groepsgrootte van zes naar acht bewoners een verdubbeling van de individuele leefruimte per bewoner kan opleveren. Door de grotere groepswoningen kan het personeel bovendien efficiënter worden ingezet. Zo kan er in de daluren, bijvoorbeeld ’s nachts, minder personeel worden ingezet. Hierdoor is een aanzienlijke besparing op personeel haalbaar.

‘Zorgvisie’

“Deze constatering is geen pleidooi voor het realiseren van grotere groepen met minder personeel”, zegt van Kessel. “Maar de ouderenzorg moet zich bewust worden van de mogelijkheden die het nieuwe stelsel hen biedt. Het is aan de zorginstellingen om vanuit hun zorgvisie te kiezen voor het efficiënt inzetten van personeel, het optimaliseren van leefruimtes of het vergroten van de privacy van bewoners.”

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top