ACTUEEL

GGZ Nederland: 'VNG moet eerlijker tarieven jeugdhulp betalen'

Gemeenten moeten meer reële tarieven betalen voor de jeugdzorg. In een brandbrief aan de VNG luidt GGZ Nederland de 'noodklok'.

"Jaar op jaar zien we dat onze leden geconfronteerd worden met tarieven die vaak niet eens kostendekkend zijn", schrijft directeur Esman-Peeters van GGZ Nederland aan VNG-voorzitter Van Zanen.

Reserves

"Een aantal jaren hebben aanbieders waar mogelijk tekorten opgevangen uit reserves. Er is dus vaak onder de kostprijs gewerkt. Want we kunnen en willen onze cliënten niet in de kou laten staan, omdat we maatschappelijk verantwoordelijk zijn voor de gezondheid van kinderen", aldus GGZ Nederland.

Afbraak

"Bedrijfsmatig zijn onze grenzen bereikt. We houden dit simpelweg niet langer vol", vindt Esman-Peeters. "De stelselherziening gaat de komende jaren onherroepelijk leiden tot versnelde afbraak. Dat maakt de zorg aan zeer kwetsbare kinderen en gezinnen minder toekomstbestendig."

Verschraling

GGZ Nederland vindt dat het tijd wordt om reële tarieven te hanteren. Esman-Peeters: "De media staan vol berichten over verschraling van de zorg, wachtlijsten omdat het geld op is, stijgende aantallen kinderen die een zorgbehoefte hebben en sluiting van locaties. Dit maakt de sector steeds onaantrekkelijker om in te werken."

Goede handvatten

De directie van GGZ Nederland vreest dat als deze tendens doorzet een deel van de kinderen en gezinnen niet langer op de zorg kan rekenen die zij zo hard nodig hebben.

Daarbij wordt verwezen naar "goede handvatten" voor het berekenen van een kostprijs en tarieven door Berenschot. Maar ook kan het document 'Bekostiging jeugd inspanningsgericht' worden ingezet dat VNG zelf twee jaar geleden opstelde.

 

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Arne van Oranje

7 november 2019

Helemaal mee eens.
Maar de Jeugdzorg is net zoals het Primair onderwijs geen toPrioriteit voor dit kabinet. En ze komen met financiële lapmiddelen en geen structurele verhogingen.
Ben bang dat eerst een hele generatie slecht onderwijs moet krijgen en jeugdzorg zodat het maatschappij ontwrichtend werkt voor dat de overheid tot inzicht komt. En dan kost het minstens 10x zoveel als nu gewoon structureel aanpakken.

Top