ACTUEEL

Patiënten moeten eigen keurmerk uitventen

Patiënten- en gehandicaptenorganisaties moeten de individuele ervaring van patiënten bundelen en omzetten in kwaliteitskeurmerken voor verzekeraars en artsen. Deze informatie kan vervolgens commercieel uitgevent worden. Dit adviseert de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ) in het advies “De patiënt als sturende kracht”.

Andere financiering

Volgens de RVZ zijn krachtige, financieel zelfstandige patiëntenorganisaties belangrijk voor een effectief zorgstelsel. Zorggebruikers zijn op dit moment nog onvoldoende in staat om een bijdrage te leveren aan de verbetering van de kwaliteit van de zorg. De RVZ adviseert daarom om de financiering van de patiëntenbeweging anders te organiseren met als doel een effectievere tegenkracht te kunnen realiseren. Als voorbeeld hiervan noemt de RVZ de Consumentenbond.

Ervaringsdeskundigheid vermarkten

De RVZ vindt dat de directe beïnvloeding van de overheid van de organisatie van de patiëntenbeweging moet worden afgebouwd. De huidige financiering, via de subsidieprocedures, uit publieke middelen wordt als knellend ervaren. Een derde geldstroom is te vinden in het vermarkten van de ervaringsdeskundigheid. Financiële compensatie door andere partijen, zoals bijvoorbeeld de geneesmiddelenindustrie, moet op zijn minst verkend worden, mits de onafhankelijkheid gewaarborgd blijft.

Internet

Naast herijking van de financiering adviseert de RVZ strategisch gebruik van het internet. Dit kan de patiëntenbeweging volgens de RVZ in staat stellen om de eigen positie ten opzichte van de burger en andere veldpartijen te versterken. Overheid en verzekeraars moeten daarbij het idee loslaten dat niet alle tegenkracht van de burger via de georganiseerde kanalen verloopt.

Kwaliteitscriteria

Ook adviseert de RVZ de patiënten- en gehandicaptenorganisaties om beschikbare ervaringsdeskundigheid om te zetten in kwaliteitscriteria. Die criteria moeten zij vervolgens beter verkopen aan zorgverzekeraars en aanbieders. Input van klanten is voor het ontwikkelen en toetsen van diensten en producten bij verzekeraars en artsen namelijk van groot belang.

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Janssen

12 april 2010

Ben het eens met RVZ, dat krachten gebudendeld moeten worden. Er zijn genoeg collectieviteiten

Top