ACTUEEL

FNV 'blij verrast' met aanpakken jeugdzorg

FNV jeugdzorg is bij monde van bestuurder Maaike van der Aar "blij verrast" met het voornemen van minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) om het jeugdzorgstelsel op de schop te nemen.

Volgens de minister gaat het te ver om te stellen dat het systeem is mislukt. "Maar ik zou niet durven zeggen dat het goed gaat. Het gaat namelijk niet goed", zegt De Jonge in de NRC. En dat is iets wat FNV en professionals uit de jeugdzorg al jaren proberen te vertellen, zegt Van der Aar. "Wij lopen al jaren tegen muren aan, schoppen tegen dichte deuren en nu eindelijk komt er een reactie. Er is eindelijk erkenning voor dat wat wij al al jaren roepen."

Ook Jeugdzorg Nederland zegt in een verklaring blij te zijn dat de problemen waar jeugdzorgwerkers elke dag tegen aanlopen nu herkend en erkend worden. René Meuwissen, bestuurslid Jeugdzorg Nederland, vertrouwt erop dat de afspraken die zijn gemaakt met het Rijk en gemeenten, en de maatregelen die in de Kamerbrief zijn aangekondigd, worden uitgevoerd.

Volgens de FNV-bestuurder is het aan de volhardendheid van de mensen in de sector te danken dat er nu daadwerkelijk iets wordt gedaan. "Dit is groot én goed nieuws", aldus Van der Aar. "Natuurlijk is het morgen niet allemaal opgelost, maar wij zijn positief gestemd. Het is nu van belang dat de professionals nu ook bij de invulling ervan worden betrokken."

Jeugdzorg Nederland is het met het inspectierapport, waardoor minister De Jong en minister Dekker (Rechtsbescherming) actie ondernemen, eens dat er direct stappen moeten worden gezet. Meuwissen: "Gelukkig zien Rijk en gemeenten dat ook en hebben we afgesproken nog voor kerst per regio in beeld te brengen wat nodig is. We gaan er vanuit dat die gesprekken leiden tot snelle maatregelen waarbij ook de financiële knelpunten worden opgelost."

FNV jeugdzorg heeft voor 15 november acties gepland staan en die gaan volgens Van der Aar gewoon door. "We gaan alleen nu wel kijken hoe we deze gaan invullen." (ANP)

2 Reacties

om een reactie achter te laten

Frank Conijn — www.gezondezorg.org

8 november 2019

Natuurlijk is de decentralisatie van de jeugdzorg wel mislukt. Net als de hele operatie Ouderenzorg (decentralisatie + bezuiniging op WMO-gelden + sluiting van verzorgingshuizen + hogere drempel voor toelating verpleeghuis). De kwaliteit van die zorg is achteruit gegaan. En de voorgespiegelde bezuiniging is niet gerealiseerd omdat er veel meer ouderen moesten worden opgenomen in ziekenhuizen of daar langer moesten verblijven.

Waar de regering van diverse kanten luid en duidelijk voor is gewaarschuwd!

Mauk van Heemstra ZorgSteedsBeter

11 november 2019

Frank, iedereen is het erover eens dat veel te wensen is sedert de decentralisatie van jeugd en andere zorg o.a. met de invoering van de WMO. Het is alleen te makkelijk om dat te wijten de wens om te decentraliseren zelf.
Want de wereld is te complex geworden om centraal zorg te regelen. Dat is daarom niet de oplossing.
De kunst blijft het evenwicht te zoeken tussen een beperk aantal centrale afspraken en minstens regionale flexibiliteit om op persoonsniveau integraal maatwerk te kunnen leveren door zorgexperts. Het gaat nog lang duren om daarin stabiliteit te krijgen, maar er is geen andere optie.

Top