ACTUEEL

Malaise in de zorg noopt ActiZ tot nullijn

De werkgevers in de verzorging, verpleging en thuiszorg kunnen gezien de slechte financiële positie van de sector geen ander salarisbod doen dan de nullijn. Dat stelt branchevereniging ActiZ in reactie op het besluit van de vakbonden om het CAO-overleg af te breken.

Geen financiële ruimte

De sector van verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg (VVT) staat al jaren onder druk. ActiZ verwacht dat deze druk verder zal oplopen door naderende bezuinigingen. De werkgevers hebben dan ook geen financiële ruimte om af te wijken van de nullijn waarop zij hebben ingezet. Wel kunnen de werkgevers meer keuzevrijheid en ontwikkelingsmogelijkheid bieden.

Perspectief

Door middel van een beter levensfasebeleid willen de werkgevers de medewerkers meer perspectief en ontwikkelingsmogelijkheden bieden. Daarom hebben ActiZ en BTN voorstellen gedaan om ondermeer de stagevergoedingen te verhogen en instroom van jeugd en zij-instromers te bevorderen. Verder willen de werkgevers werknemers die met de Wmo te maken hebben beter beschermen. In geval van overname van een Wmo-contract door een andere aanbieder zou deze het betrokken personeel met  inbegrip van opgebouwde rechten moeten overnemen. ActiZ betreurt het dat de vakbonden het CAO-overleg hebben afgebroken.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top