ACTUEEL

Inspectie krijgt meer armslag van senaat

De bevoegdheden van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) worden flink uitgebreid. Zo kan de inspectie bestuurlijke boetes uitdelen en mag de inspectie niet-geanonimiseerde patiëntgegevens inzien. De uitbreiding van de bevoegdheden volgt op goedkeuring van het gelijknamige wetsvoorstel door de Eerste Kamer.

Kritisch

De Eerste Kamer heeft er bijna een jaar over gedaan om het wetsvoorstel goed te keuren. Pas in vierde termijn zijn de voornaamste bedenkingen weggenomen. De senatoren waren met name bang dat  patiëntgegevens via de Wet openbaarheid van bestuur in handen van derden zouden kunnen komen. Volgens de minister is dit niet mogelijke gezien het medische verschoningsrecht van de inspectie. PvdA-senator Kim Putters blijft niettemin kritisch over de mogelijkheden van grootschalig inspectieonderzoek op basis van niet geanonimiseerde gegevens van patiënten.

Rolverdeling

Volgens VVD-senator Paula Swenker is voldoende duidelijk hoe de rolverdeling tussen inspectie en Openbaar Ministerie (OM) is.  Tweemaal straffen voor eenzelfde vergrijp zal volgens Swenker niet meer mogelijk zijn.  SP-senator Tineke Slagter is vooral positief over het feit dat overtredingen van de regels in de gezondheidszorg zoveel mogelijk bestuurlijk worden afgedaan. Het strafrecht zal slechts met grote terughoudendheid toegepast zal worden. “Strafrecht komt pas in beeld in die gevallen waarin een opzettelijke of roekeloze gedraging een direct gevaar voor de volksgezondheid of veiligheid van de mens tot gevolg heeft”, aldus Slagter.

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Sophie Hankes vz SIN-NL

14 april 2010

De SP behartigt in deze niet de belangen van de slachtoffers van medische fouten. De SP kiest bij monde van partijbonzen artsen T. Slagter en H. van Gerven voor de belangen van de artsen . Agnes Kant, gezondheidswetenschapper en epidemiologe met een sterke binding met artsen keerde slachtoffers van medische fouten letterlijk de rug toe in 2006. Ook voormalig advocaat SPer de Wit heeft zich nooit ingezet om de situatie van medische fouten en de slachtoffers structureel te verbeteren.

De Inspectie Gezondheidszorg kiest ook structureel voor het afdekken van falende medici en weigert klachten van burgers te onderzoeken.

De Eerste Kamer maakt op deze wijze het op eerlijke wijze handhaven van patientenrechten vrijwel onmogelijk.

Mede door de weigering van de politici om hun maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen, zijn patienten en slachtoffers van medische fouten vogelvrij.

Top