ACTUEEL

Zbc’s en specialisten jagen tekort op

De kostenontwikkeling in de zorg bezorgt het kabinet opnieuw hoofdbrekens. Het Financieele Dagblad meldt dat het kabinet dit jaar drie miljard euro meer uitgeeft dan begroot. Circa de helft van dit bedrag komt voor rekening van het ministerie van VWS.

Overbehandeling

De tegenvallers in de zorg zijn ondermeer terug te voeren op de salarisontwikkeling bij de medisch specialisten. Ook zou er sprake zijn van groeiende overbehandeling van patiënten, oftewel het uitvoeren van duurdere behandelingen dan noodzakelijk. Ook de zelfstandige behandelcentra (zbc’s) leveren een belangrijke bijdrage aan de kostenontwikkeling in de zorg. Tot slot vallen tevens de kosten voor huisarts- en tandarts bezoek tegen.

‘Lastige gesprekken’

Demissionair minister Klink van VWS denkt dat er vooralsnog geen ingrepen in het pakket nodig zijn om de tegenvallers op te vangen. Niettemin twitterde demissionair minister De Jager van Financiën maandag dat de begrotingsgesprekken met de vakministers “lastig” verlopen. Naast VWS hebben ook de ministeries van Jeugd en Gezin en Onderwijs te maken met budgetoverschrijdingen. De gesprekken in het kader van de voorjaarsnota moeten uiterlijk in mei zijn afgerond.

1 Reacties

om een reactie achter te laten

te Gussinklo

15 april 2010

Ik vind het wat goedkoop (misschien niet het juiste woord in dit verband) om de oorzaak van de stijging van de zorgkosten hiermee af te doen. Dit is welhaast populistisch taalgebruik.Er spelen fundamentele kwesties en die vragen om een dito aanpak..

Top