ACTUEEL

Herman Tjeenk Willink: geef artsen de ruimte

Artsen, wijkverpleegsters, onderwijzers en agenten moeten meer ruimte krijgen om hun eigen vakmanschap en verantwoordelijkheden te tonen. De overheid moet ze niet te veel lastig vallen met werkzaamheden die niet tot hun primaire taak behoren. Dat betoogt vicepresident Herman Tjeenk Willink van de Raad van State in het woensdag verschenen jaarverslag van de Raad van State.

Professionaliteit artsen en verpleegkundigen

Tjeenk Willink vindt dat door het marktdenken binnen het openbaar bestuur de eigen professionaliteit van veel uitvoerders als artsen en wijkverpleegsters onder druk is komen te staan. “Dat demotiveert en tast de geloofwaardigheid van het bestuur aan”, aldus Tjeenk Willink, die ook vorig jaar al kritiek uitte op het marktdenken in de politiek. Nu pleit hij voor beter opgeleide en deskundiger ambtenaren, minder procesmanagement en minder externe consultants bij de overheid.

Bestuur versterken

De vicepresident stelt verder dat het openbaar bestuur lijdt onder ingesleten patronen die de afgelopen decennia zijn ontstaan. De internationale financiële en economische crisis biedt een kans om die patronen te doorbreken en het openbaar bestuur kwalitatief te versterken.

Politieke herbezinning

Er is een politieke herbezinning nodig, meent Tjeenk Willink, op de verhouding tussen staat, markt en burgersamenleving. Die moet gaan over de vraag wie waar voor verantwoordelijk is. Die herbezinning vereist een blik naar buiten (naar Europa) in plaats van naar binnen, maar ook een politiek debat dat gevoerd wordt binnen meer dualistische verhoudingen, waarbij de regeringspartijen in de Kamer meer de ruimte krijgen en nemen om een ander standpunt in te nemen dan hun collega's in het kabinet.

Procedures

De afdeling bestuursrechtspraak van de Raad handelde vorig jaar ruim 10.500 juridische procedures af. Het aantal ingekomen zaken, ruim 11.000 was in 2009 hoger dan het jaar ervoor. Regering en parlement legden vorig jaar 558 zaken voor, minder dan in 2008. (ANP)

>> Skipr daily <<

Skipr daily brengt u elke ochtend voor 8:00 uur een overzicht van het meest actuele nieuws. Abonneer u gratis op deze dagelijkse e-mailnieuwsbrief. U kunt de Skipr daily personaliseren door zelf de voor u interessante rubrieken te kiezen.

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Bergen

15 april 2010

Het is in dit verband opmerkelijk dat het Ministerie van Justitie en alle organen die daarmee te maken hebben voornamelijk door juristen worden bemenst, terwijl het Ministerie van VWS een enkele verdwaalde arts telt. Expertise in de top is belangrijk om uit los te komen van het proces- en maakbaarheidsdenken.

Top