ACTUEEL

NMa doet inval bij LHV

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) heeft deze week onaangekondigde bedrijfsbezoeken uitgevoerd bij meerdere kantoren van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV). Aanleiding voor de invallen is het vermoeden dar huisartsen patiënten mogelijk onderling verdelen en huisartsen die actief willen worden binnen een bepaalde regio belemmeren.

Overstappen naar andere huisarts

De NMa zegt in een persverklaring dat ze veel meldingen krijgt over patiënten die niet kunnen overstappen naar een andere huisarts. Afspraken hierover met huisartsen in de regio is een van de redenen die de huisartsen geven voor hun weigering patiënten aan te nemen die bij een andere huisarts vandaan komen.

‘Vestigingsbeleid' huisartsen

Daarnaast zegt de NMa tips en signalen te ontvangen over het zogenaamde ‘vestigingsbeleid’ door huisartsen. Nieuwe huisartsen die zich willen vestigen, dienen hiervoor toestemming te krijgen van huisartsen die in de directe omgeving werkzaam zijn. Wanneer een nieuwe huisarts zich vestigt zonder deze toestemming, dan kan deze worden uitgesloten van noodzakelijke samenwerkingsverbanden in de regio.

Keuzevrijheid patiënt

Een cliënt moet kunnen overstappen naar een andere huisarts als de cliënt onvoldoende vertrouwen heeft in de huisarts of als het onvoldoende klikt. De NMa heeft signalen ontvangen die erop wijzen dat de huisartsen dit overstappen mogelijk willen voorkomen. Voor de NMa is dit reden om te onderzoeken of dat inderdaad het geval is. Als het waar blijkt te zijn dat huisartsen de keuzevrijheid niet respecteren en cliënten dwingen om naar een huisarts te gaan die zij onderling hebben aangewezen, dan moet dat worden aangepakt, stelt de NMa.

Onaangekondigde bedrijfsbezoeken

Het feit dat de NMa deze onaangekondigde bedrijfsbezoeken uitvoert, wil uitdrukkelijk niet zeggen dat de LHV of huisartsen zich schuldig hebben gemaakt aan concurrentiebeperkend gedrag en zegt niets over de mogelijke uitkomst van het onderzoek. De NMa legt bedrijfsbezoeken af bij een vermoeden van een overtreding van de Mededingingswet, zoals afspraken over marktverdeling. De NMa kan nog geen uitspraken doen over de verwachte duur van het onderhavige onderzoek.

>> Skipr daily <<

Skipr daily brengt u elke ochtend voor 8:00 uur een overzicht van het meest actuele nieuws. Abonneer u gratis op deze dagelijkse e-mailnieuwsbrief. U kunt de Skipr daily personaliseren door zelf de voor u interessante rubrieken te kiezen.

1 Reacties

om een reactie achter te laten

BRYANTMaribel27

4 juni 2011

I guess that to get the <a href="http://bestfinance-blog.com">loans</a> from banks you ought to present a good reason. Nevertheless, one time I've got a consolidation loan, just because I wanted to buy a car.

Top