ACTUEEL

Inspectie ‘bruskeert’ veld bij nieuw IC-onderzoek

Het vervolgonderzoek naar de kwaliteit van intensive care-afdelingen (IC’s) dreigt uit te monden in “een ernstig conflict” tussen de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) en de betrokken branche- en beroepsverenigingen. In een brief aan de Inspectie laten de veldpartijen weten zich gebruskeerd te voelen door het optreden van de inspectie.

Gebrekkige kwaliteit

Het onderzoek naar de kwaliteit van IC’s niveau 2 en 3 sluit aan op het eerdere onderzoek naar IC’s niveau 1 in 2008. Dit onderzoek deed veel stof opwaaien. In eerste instantie constateerde de inspectie dat tien IC’s vanwege gebrekkige kwaliteit gesloten moesten worden. Dit oordeel moest de inspectie vervolgens herroepen. De betrokken instellingen waren boos omdat ze publiekelijk aan de schandpaal waren genageld.

Nieuwe onrust

De volgende stap in het IC-traject zorgt opnieuw voor onrust. Volgens de veldpartijen, waaronder de NVZ vereniging van ziekenhuizen, de Nederlandse Federatie van Universitaire Medische Centra (NFU), alsmede zes beroepsverenigingen, heeft de inspectie hen niet tijdig betrokken bij de opzet van het onderzoek. De onderzoeksopzet is naar het oordeel van de veldpartijen onder de maat en vertoont bovendien tekenen van haastwerk. Bovendien is de bijhorende vragenlijst zo opgezet dat zorginnovatie in de kiem wordt gesmoord.

Dubbele pet

Daarbij behandelt de inspectie de inbreng uit het veldpartijen veel te vrijblijvend: kritiek en suggesties voor verbetering worden genegeerd. In algemene zin beklagen de veldpartijen zich over de dubbele rol die de inspectie speelt: toezichthouder en adviseur. “Deze twee rollen die u meent te kunnen spelen zijn ons inziens niet verenigbaar”, aldus de veldpartijen in een brief aan de inspectie. “Pas als er helderheid is over uw eenduidige rol kunnen wij goed met u meedenken over uw taken.”

Aanpassing

In een reactie laat een woordvoerster weten dat de inspectie naar de kritiek uit het veld heeft geluisterd en de onderzoeksopzet daarom op een aantal punten heeft aangepast. Het onderzoek naar IC’s 2 en 3 kan daarom volgens planning in mei van start. De betrokken veldpartijen zeggen echter nog geen reactie op hun brief te hebben gehad van de inspectie.

1 Reacties

om een reactie achter te laten

van Kleef

16 april 2010

Namens NVZ, NFU en Orde van Medisch Specialisten:Het bericht ‘Inspectie ‘bruskeert’ veld bij nieuw IC-onderzoek ‘ dat 15 april jl. op SKIPR is geplaatst en vandaag verscheen is niet volledig. Inmiddels heeft een bestuurlijk overleg plaatsgevonden tussen de IGZ, NVZ, NFU en Orde. De IGZ heeft daarin aangegeven nogmaals goed naar de kritiek van het veld te kijken. Partijen zijn nog in afwachting van het aangepaste voorstel inclusief toegezegde tijdsplanning voor het vervolgonderzoek van de IGZ .

Top