ACTUEEL

Zorgcoöperatie Nederland heft zichzelf op

De elf lidinstellingen van Zorgcoöperatie Nederland hebben besloten om de coöperatieve samenwerking af te bouwen. Aanleiding voor de opheffing is het feit dat de beoogde efficiencyvoordelen van het coöperatiemodel minder groot zijn dan verwacht.

Onvoldoende resultaat

Zorgcoöperatie Nederland is opgericht in 2007 met als doel gezamenlijk vastgoedbeheer, gezamenlijke inkoop en verzekeringen alsmede verenigingsactiviteiten. Met name het gezamenlijk beheer van het vastgoed voldoet door veranderingen in de wet- en regelgeving en de economische crisis niet aan de verwachtingen. Daarnaast zijn voordelen van gebundelde inkoop en verzekeren onvoldoende in verhouding met de inspanningen die daarvoor geleverd worden. Als gevolg van dit alles  is ook de basis voor de vereniging komen te vervallen, zo constateerden de leden begin april in een algemene vergadering.

Zorgvuldig afbouwen

De opheffing van de Zorgcoöperatie heeft geen invloed op de zorgverlening van de lidorganisaties. Het bureau van de coöperatie zal worden afgebouwd. Zorgcoöperatie Nederland verwacht nog enige tijd nodig te hebben om de bedrijfsmatige activiteiten te beëindigen. Voor het ontvlechten van het vastgoedbeheer gelden zorgvuldige procedures die in acht zullen worden genomen. De ontvlechting is ondergebracht in de Stichting Beheer Zorgvastgoed. De stichting staat onder bestuur van lidorganisaties waarvan het vastgoed in de stichting is ondergebracht.

Leden

Zorgcoöperatie Nederland is een landelijke coöperatieve vereniging van elf verschillende zorgaanbieders in de gehandicaptenzorg en verpleging en verzorging. Het gaat om Topaz, Zinzia Zorggroep, Warande, Zorgcentra Moerborch (allen ouderenzorg) en Van Boeijen, Sherpa, Talant, Zuidwester, Steinmetz/De Compaan, De Noorderburg en De Zijlen. 
De Zorgcoöperatie ging tot 2007 door het leven als werkverband De Open Ankh.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top